מאבק הרפתנים, עזרו לנו לשמור על מטה לחמנו

מאבק הרפתנים, עזרו לנו לשמור על מטה לחמנו

מספר חתימות

7,437
 
100,000  

עזרו להציל את ענף הרפת הישראלי 

בימים אלו החליט ראש הממשלה על צעדים אשר יישומם יביא להתמוטטות רפתות רבות ולפגיעה אנושה בענף הרפת בישראל, המוביל בעולם.אנו עדים שוב להתנהלות הפופוליסטית והגחמנית של ראש הממשלה אשר יורה מן המותן ומנסה לקלוע לטעם הציבור ולרצותו, ללא בדיקה מסודרת ומובנית של הנתונים.ציבור הרפתנים עובד במסירות רבה, עוד הרבה לפני קום המדינה והפייסבוק על מנת לספק חלב ומוצריו לציבור במדינת ישראל, בכל ימות השנה, בשבתות בחגים, טרם עלות השחר ועד לשעות הלילה המאוחרות.הרפת שלי למשל, החלה ביצור חלב ב 1930 , פרה אחת, בחליבה ידנית בתנאים בלתי אפשריים, מוקפת בכפרים ערביים עוינים, הרפת המשיכה לייצר חלב גם בתקופת מלחמת השחרור תחת הפגזות כבדות וגם כאשר פונו הילדים והנשים למקום מבטחים. רפתות בעוטף עזה ובאזורי ספר אחרים נתונות במצב דומה כיום וחרף תנאים אלו ממשיכות בייצור.  ראש הממשלה ושר האוצר בדברם על יבוא מוצרי חלב והורדת מחיר המטרה בשם הייעול והתחרות החופשית שכחו מספר עובדות:א. ייצור החלב במדינות אירופה מסובסד, לעיתים עד שיעור של 50 אגורות לכל ליטר מיוצר! , כנראה שמדינות אלו חושבות שחקלאות מקומית חיונית בניגוד לממשלת ישראל המפקירה את חקלאיה, שומרי ומעבדי אדמתה.ב. בסוף שנות ה 90 של המאה הקודמת נכפתה על הרפתנים רפורמה מקיפה בענף החלב, במסגרת רפורמה זו נדרשו הרפתנים להשקעות אדירות אותן הם עדיין משלמים. רפתנים רבים נאלצו לשעבד את משקיהם על מנת לעמוד בהשקעות אלו.ג. מחירי המזונות לפרות מרקיעים שחקים וממחיר המטרה שמקבל הרפתן נשאר רווח קטן.

ד. מה יקרה במקרה של משבר ייצור באירופה? כבר ראינו השמדות עדרים בגין מחלת הפרה המשוגעת, מה יקרה אז? יבקשו מהרפתנים  לייצר עוד חלב ? ממה בדיוק ? מהרפתות הסגורות והמצומקות ?

ה. איך עולה התנהלות זו בקנה אחד עם חוק החלב שנחקק לאחרונה ומעגן את ענף ייצור החלב ? כנראה שבית המחוקקים הופך לזניח כאשר האהדה לביבי פוחתת.. איך קורה שהפטיש יורד על הרפתנים בעוד שהמחלבות ורשתות השיווק, אלה שגוזרות את הקופון, כלל אינן נפגעות ? האם ייתכן שכרגיל במקומותינו לא נוגעים בטייקונים אלא ברפתנים אשר ללא אוזן הלוחשת על אוזנו של ראש הממשלה משמשים כבשר תותחים לרצות את מולך המחאה והפייסבוק?הרי כבר ראינו איך משנה ביבי את דעתו באופן תדיר לפי כל באזז תקשורתי אשר עשוי חס וחלילה לפגוע באחוזי התמיכה שלו בציבור. 

מדינת ישראל מנוהלת כרגע כתכנית ריאליטי, היום נפגעים הרפתנים ומחר אתם.

אנא עזרו לנו לשמור על מטה לחמנו וחתמו על עצומה זו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/08/2011
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
06/08/2011
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
01/08/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
31/07/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
30/07/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
28/07/2011
העצומה נפתחה