תנו לנו לבחור בית חולים

תנו לנו לבחור בית חולים

מספר חתימות

27
 
10,000  
פורסם בתאריך: 12/08/2013
 

כל החולים במדינת ישראל יכולים לבחור באיזה בית חולים ברצונם להתאשפז. היחידים שמופלים לרעה הם פגועי הנפש. הם פוחדים גם ממחלתם וגם מבית החולים שממתין להם. הם כפויים לקבל טיפול בבית החולים אחד בלבד שבאזור מגוריהם. חייבים לשים לזה סוף! חייבים לתת לנו את זכותנו הטבעית לבחור את מקום הטיפול.

בתי החולים לא מתחרים ביניהם, כי לכל בית חולים מובטחת מכסת החולים מהאזור שלו, ולכן התנאים הקשים השוררים בבתי חולים אלה. התשתיות מתפוררות ויחסי האנוש קשים, והמדינה לא מזרימה כספים כדי לשפר אותם, כי החולים שבויים וממילא יבואו, כי אין להם שום ברירה אחרת.

בעקבות עתירת בג"צ הראשונה שהגישו צביאל רופא ודליה וירצברג-רופא  הוציא משרד הבריאות נוהל חדש. לכאורה מפורטים בנוהל קריטריונים לאשפוז מחוץ לאזור, אבל העניין תלוי אך ורק ברצונם של מנהלי בתי החולים שיכולים להעביר חולה מבית חולים אחד לאחר כאילו היה חפץ משולל רצון. אין בנוהל החדש שום בחירה. יש רק פלונטר ביורוקרטי סבוך מאוד, המוטל על כתפיו של אדם ברגע החלש ביותר שלו – לפני אשפוז. במקום להקל על החולה ולסייע לו, המדינה דורסת אותו ורומסת את זכויותיו ברגל גסה.

בחירת בית החולים היא זכות בסיסית של החולים במדינת ישראל וחולי הנפש מופלים לרעה. די לאפליה!לפרטים ניתן לשלוח מייל ל: [email protected] יוזמי הבג"צ. [email protected] יוזמת העצומה. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו