דורשים סגירת העתון הארץ והצאותו מן החוק

דורשים סגירת העתון הארץ והצאותו מן החוק

מספר חתימות

4
 
5,000,000  
פורסם בתאריך: 12/10/2023
 

בעת המלחמה, בעת נסיון לשאות עם ישראל, כתיבת חדשות פוגעות במדינה בצבא ובהליכי המלחמה בגידה חמורה היא. כתבותם של העתון "הארץ" עוזרות לאויב והגיע זמן סגירתם והציאתם מן החוק.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו