סוגיית נישואים אזרחיים 2021

אין תמונה

מספר חתימות

0
 
100  
פורסם בתאריך: 13/09/2021
 

נישואים אזרחיים.

אנו תלמידות י״ב ובמסגרת תלקיט עיתונאי בחרנו בסוגיה של נושואים אזרחיים.

סוגיה זו רלוונטית ואקטואלית, בסקר שנערך ב2019 נמצא ש68% מהציבור היהודי בישראל תומכים בהכרה של הנישואים האזרחיים אך למרות זאת המצב לא השתנה זאת בשל העבודה שמדינת ישראל מוגדרת כמדינת יהודית . מתוקף היותה מדינת יהודית נחקק בשנת 1955 חוק בתי דין רבנים אשר מחייבת יהודים להתחתן ולהתגרש אך ורק דרך הרבנות.  כיום במדינת ישראל יש אנשים פסולי חיתון שאינם יכולים להתחתן ברבנות ונאלצים להתחתן בחו"ל.

אנו רואות שרוב הציבור רוצה לאפשר גם נישואים אזרחים ומטרתנו בעבודה זו להעלות נושא זה לסדר היום הציבורי.

סוגיית הנישואים האזרחים מתקשרת לנושאים באזרחות כמו בפגיעה בחירות של תושבי מדינת ישראל  ומתוך זה פגיעה בחופש מדת כמו כפייה דתית מצד הממסד הרבני. כמו כן יש פגיעה בשוויון  שישנם אזרחים שאינם יכולים להתחתן במדינה כמו שאר האזרחים. בנוסף אין מדיניות ממשלה בנושא זה וחוק בתי דין רבנים ממשיך להתקיים מתוקף היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית מתוך חוק הלאום.

אנו רוצות הממשלה תיקבע מדיניות לגבי נישואיים אזרחיים ותאפשר העברת סמכויות למשרד המשפטים ובכך יאפשר נישואים אזרחיים לכול אזרחי ישראל אשר לא מעונינים להינשא דרך הרבנות.

מטרת העצומה היא ליצור לחץ ציבורי על הממשלה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו