סניף אפרידר נלחם על הבית!

אין תמונה

מספר חתימות

921
 
1,000  

"לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל"

איך הייתם מרגישים אם מישהו היה מנסה לדרוש בעלות על הבית שלכם? הבית שאתם גרים בו כבר 66 שנה! הבית שהתחנכתם בו מגיל קטן הבית שהתבגרתם בו שצברתם בו זכרונות אין סוף.

אנחנו, אלפי חניכי ובוגרי סניף בני עקיבא אפרידר אשקלון רק מבקשים להשאר בבית שלנו! במהלך התקופה האחרונה מתרחש ניסיון של הגרעין התורני באשקלון לקבל בעלות על המבנה של הסניף שלנו.

אתמול בערב קיבלנו הודעה שהגרעין ביקש אישור סופי מהעירייה לקבל את המבנה.

בקשה שמסתכמת בדרישה שלהם מעיריה להיות חתומים על המבנה כולו! וכל זה בלי לערב אותנו או את תנועת בני עקיבא בדבר.

הסניף הוא מרכז משמעותי בחינוך הנוער , לא פחות מבית הספר ואף יותר ממנו.הוא מהווה חלק אינטגרלי מהציבור הדתי לאומי וממפעליו בעיר, בסניף גדלו והתחנכו אלפי חניכים במהלך השנים האחרונות, חוויות אין סוף צבורות בקירות הצבעונים האלו, זה ביתנו!

אנו דורשים מסמך חתום שהמבנה שייך לנו ושאין אפשרות שיקחו לנו את המבנה בכל שלב שהוא.אנו יוצאים בקריאה לכל אדם שיוכל לעזור לנו לשנות את המצב לפעול, לדבר עם גורמים, לעשות כל דבר שיוכל לשנות את המצב.אנו רוצים ומקווים לשיתוף פעולה חיובי עם הגרעין התורני שעושה דברים טובים באשקלון.

אנחנו פונים בדרישה. "לא תסיג גבול רעך".

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/01/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
27/01/2019
העצומה נפתחה