ציבור מתפללי מאורי ישראל דורש שקיפות

אין תמונה

מספר חתימות

7
 
30  
פורסם בתאריך: 20/07/2021
 

ציבור מתפללי ביהכנ"ס מאורי ישראל דורש שקיפות

לאחרונה הציבור חש שהוועד ו/או נציגי העמותה מחליטים החלטות שלא על פי דעת הציבור, דבר הגורם לפגיעה רוחנית וצער בקרב ציבור המתפללים.

לא ייתכן שמרחיקים רב (בין בהסכמה ובין לא בהסכמה) שהיווה עמוד תווך בבית הכנסת והציבור לא מודע לכך. והציבור נשאר מאז ללא רועה.

"אמר רבי יצחק: אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור..." וכפי שכותב הרשב"א והרדב"ז: "יש צורך בזמן הזה להתייעץ עם הציבור לפני כל מינוי".

דין זה פסק גם הרמ"א: "מי שעושה זה בלא רשות הקהל, מצער הצבור ועתיד... "

הציבור דורש:

1. לתת הזדמנות נוספת להחזרת הרב (לשכוח מהעבר) וזאת על ידי גורם נטרלי בעל דעת תורה. במידה והרב לא מעוניין בחזרתו יש לבחור רב שמוקבל על כלל הציבור

2. אחת לחציון להציג דו"ח הוצאות והכנסות של בית הכנסת.

3. שקיפות שקיפות שקיפות בכל החלטות שמשפיעות על ככל הציבור.

 כלל הפרטים חסויים. יש למלא ת.ז בלבד ובשדה של "שם מלא" רישמו את המילה ישראל לוי. בכתובת מייל: מייל פקטיבי

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו