השארת שירי בכר לעוד שנה

אין תמונה

מספר חתימות

26
 
50  
פורסם בתאריך: 05/06/2019
 

4.6.19עצומה• לכבוד כל מעוניין• הנדון:המשך העסקתה של שירי בכר לשנת תש"פ• אנו הורי כיתה א1 מבית ספר תל-חי.הגיעה לאוזנינו הודעה על אי המשך העסקתה של שירי בכר .לשנת הלימודים הבאה.• אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה מהמנהל גיא הולצמן ומעיריית חיפה וממשרד החינוך שהמורה שירי בכר תמשיך עם כיתתנו.וזאת מאחר ששירי דאגה לגיבוש הכיתה ועבדה עם כל ילד לפי צרכיו .מביאה מעצמה ומביאה את הכיתה לרמת קצב אחידה בלימודים וחברתית.תמיד נוכחת בכל שעה וישנה אוזן קשבת עבור הילדים וההורים. • בהפסקות היא תמיד מוטיב מרכזי בפעילויות ובגיבוש ובהשגחה על הילדים.• לסיכום: המורה שירי בכר יחודית ואיכותית חמה אוהבת מכילה ודואגת מסורה האמיתית.עוד פעם נדגיש ונאמר את חשיבותה לתלמידים ולהורים ובזאת מבקשים את הישארותה לשנה נוספת.)לכיתה ב)• על החתום הורי כיתה א1 תל-חי.העתק :עיריית חיפה ,משרד החינוך