עזרו לנו לבטל את הצעת החוק למאסר פליטים

עזרו לנו לבטל את הצעת החוק למאסר פליטים

מספר חתימות

17,163
 
20,000  

בשלישי בפברואר 2010 החלו הדיונים בוועדת הפנים של הכנסת להכנת "החוק למניעת הסתננות" לקריאה שנייה ושלישית. ב - 14 בנובמבר 2011 הם יתחדשו. אסור לחוק הזה לעבור ! עזרו לנו להגיע ל - 20,000 חתימות לפני שיועבר החוק לקריאה שניה ושלישית.

חוק דרקוני זה עלול להיות אות קלון לעמנו וכתם מוסרי בל יימחה. אם תתקבל ההצעה:1. פליטים רבים, ביניהם ניצולי רצח עם וקרבות, וקורבנות עינויים במשטרים עריצים, על ילדיהם, ימצאו עצמם מאחורי סורג ובריח לשנים ארוכות רק משום שהרהיבו עוז בנפשם להימלט אל ישראל.2. פעילי ארגוני זכויות אדם המייצגים את הפליטים, ומתנדבים שלא יכלו לעמוד מנגד והושיטו שתייה ומזון לפליטים, עלולים למצוא עצמם מורשעים ב"סיוע למסתננים" ונדונים למאסר.

החתומים על העצומה קוראים לממשלה לסגת מהצעת חוק מבישה זו ולחברי הכנסת לדחותה. תחת זאת, אנו קוראים לממשלת ישראל לקדם מדיניות ההולמת את מחויבויותיה החוקיות והמוסריות של מדינת ישראל, מחויבויות הנובעות הן מחתימתה על האמנה הבינלאומית להגנה על זכויות פליטים והן מכיבוד ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם. רקע: מדינת ישראל הנה אחת מ-147 מדינות העולם החברות כיום לאמנה הבין-לאומית בדבר מעמדם של פליטים מ-1951. על רקע שואת יהודי אירופה ייחסה מדינת ישראל חשיבות רבה להשתתפות בניסוח האמנה ובאימוצה, והיא חברה עד היום במוסדות האמנה. מדינת ישראל הצטרפה אף לפרוטוקול לאמנת הפליטים משנת 1967, ולאמנה הבינלאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, המרחיבה את האיסור על גירוש מבקשי מקלט. על אף החתימה על האמנות הבינלאומיות ואישרורן, ואף שהזכות לבקש מקלט הוכרה כזכות אדם בסיסית גם בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם משנת 1948, טרם הוסדר בחוק הישראלי מעמדם של מבקשי מקלט בישראל. זכויותיהם של מבקשי מקלט מוענקות ומופקעות על פי החלטות שרירותיות של פקידי משרדי הממשלה. הצעות חוק להסדרת מעמדם של מבקשי מקלט בישראל נדחו בקריאה טרומית, בעוד ממשלת ישראל מנסה לקדם הצעות חוק אחרות, אשר עומדות בסתירה ישירה לאמנות בינלאומיות עליהן חתמה המדינה. המצב כיום: בניגוד למידע שמסרה לבג"צ, המדינה ממשיכה ומגרשת פליטים למצרים תחת הכותרת "נוהל החזרה מתואמת". מדו"ח זכויות האדם האחרון של משרד המדינה האמריקאי וכן מדיווחי ארגוני זכויות אדם בינלאומיים עולה שרבים מהמגורשים מישראל, מגורשים אף על ידי מצרים למדינות מוצאם, תוך הפרה בוטה של עקרון איסור הגירוש של אדם למדינה בה הוא צפוי לסבול מרדיפה. אחרים נעלמים בבתי הכלא המצריים מבלי שניתנת לנציבות הפליטים של האו"ם שם גישה אליהם. עד היום הכירה מדינת ישראל ב - 149 פליטים בלבד. הממשלה מקדמת על גבול מצרים את הקמתו של הכלא הגדול בעולם בו יכלאו במעצר מנהלי כעשרת אלפים מבקשי מקלט על ילדיהם למשך שלוש שנים באם נמלטו מהדיקטטורה באריתריאה או לתקופה בלתי מוגבלת באם הנם ניצולי רצח העם בדרפור.קישור להצעת החוקקישור למידע נוסף

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

16/01/2010
העצומה השיגה 15,000 חתימות!
25/06/2009
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
19/06/2009
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
17/06/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/06/2009
העצומה נפתחה