עצירת תמ"אות 38 חריגות בשכונת שמבור

עצירת תמ"אות 38 חריגות בשכונת שמבור

מספר חתימות

224
 
400  

אנו דורשים מעיריית חיפה לעצור אישור תוכנית לתמ"א 38 חריגה ברח' הירקון 25 ותמ"אות דומות ברחובות השכונה (למשל מרגלית 23). תושבי שכונתנו היקרים, נדרש אישורכם הדחוף לעצירת אישור סופי לתוכנית ברח' הירקון 25 בוועדת המשנה ביום ב' הקרוב (ה- 30 באוגוסט 2021). לתוכנית המבוקשת הוגשו התנגדויות מבחינת אופי הבינוי והיקפו החריג והועלתה טענה של נשיאה נוספת של התשתיות התחבורתיות והאחרות לתמ"אות הרבות, שחלקן בבנייה וטרם אויישו. העירייה בחרה להתיחס רק להבטי התשתית של מים, ביוב וחשמל, והתעלמה לחלוטין בתשובתה בוועדה להיבט התחבורתי שכבר כיום בצומת רחובות אלה עם מוריה מעכב התנועה על כל ההיבטים: בזבוז/ביטול זמן, זיהום אוויר, אך יותר מהכל סכנת חיים. גם כיום, ולא בהכרח בעת פינוי כלל שכונתי, אמבולנס שיכנס לצוואר בקבוק חד סיטרי זה, עלול להתעכב בצורה מסכנת חיים. יש לעצור כל קידום נוסף של תוכניות בקטע הרחובות מרגלית עד נחשון והירקון עד מעברות עד לביצוע ספירת תעבורה מסודרת ומדידת זמנים בעיתות העומס וניתוחה בחוות דעת תחבורתית על ידי גורמים מקצועיים בלתי תלויים. רק לאחר קבלת התוצאות ניתן יהיה לשקול אם בכלל והיכן ניתן לאשר תוספות מגורים/דיירים. זאת בהתחשב בתוכניות שכבר יצאו לדרך ושווקו אשר צפויות להוסיף עומסים. נודה לחתימתכם בתוספת פרטיכם האישיים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/08/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
26/08/2021
העצומה נפתחה