התנגדות לבניינים של 40-60 קומות בכניסה להרצליה -ולפרויקט

התנגדות לבניינים של 40-60 קומות בכניסה להרצליה -ולפרויקט

מספר חתימות

550
 
550  

אנו, תושבי העיר הרצליה החתומים מטה, בשם חברי ועד פעולה ציבורי, מתנגדים לתכנית תמ"ל/1082 קריית שחקים –הרצליה,  הידועה בשם 'קריית שחקים' , וזאת כמפורט בהוראות התכנית המופקדת ע"י הותמ"ל.  התנגדותנו תתייחס למספר נושאים עיקריים – נושא התנועה, תשתית הביוב, וגובהם החריג של הבניינים (40-60 קומות) ביחס לסביבתם. 

אנו מתנגדים לבניית בניינים של 40-60 קומות בכניסה להרצליה, בצמוד לקניון שבעת הכוכבים, במסגרת תכנית "קריית שחקים" ומצטרפים בכך להתנגדות אשר תוגש מטעם התושבים לותמ"ל בהקשר זה בנוסח אשר הועבר לעיוננו כמפורט בקישור מטה. זאת כיוון שהתכנית במתכונתה הנוכחית אינה מידתית, לא מתאימה לסביבתה, צפויה לפגוע בצביון העיר ובאיכות חיינו , ואיננה נדרשת לעיר בהיקפים הללו. לפיכך יש להגביל את גובה בנייני המגורים לגבהים מקובלים בעיר , דהיינו עד 10 קומות ובכל מקרה לא יותר מ 20 קומות לכל היותר,  ואת גובה בנייני המשרדים יש להגביל משמעותית עד לגובה של בנייני משרדים המתוכננים באזור ההיי-טק והעסקים של הרצליה פיתוח/מערב העיר הנמצאים ממש מול הפרוייקט , קרי עד 30 קומות, וכל זאת גם בהתאם למגבלות הטיסה באזור כיום ולא יותר מכך.

לצפייה בנוסח המלא של כתב ההתנגדות שיוגש לותמ"ל בנושא:

 https://drive.google.com/file/d/1LPSOjZRY-E7ZSRnDfVoJb1uCdbO2CNOj/view?usp=sharing

ציר הזמן של העצומה

18/09/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
11/09/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/09/2019
העצומה נפתחה