עצומה נגד תחבורה בשבת

אין תמונה

מספר חתימות

59
 
600,000  

בעזרת השם הקדוש 

ב"עשרת הדיברות"  ציווה בורא העולם :  "זכור את יום השבת  לקדשו"- וגם "שמור את יום השבת  לקדשו" ושניהם נאמרו בבת אחת מפי השם יתברך ובאותו זמן - מה שאין שום אדם - בשר ודם מסוגל לעשות - זה ציווי אלוקי - זאת לא פקודה של מישהו בשר ודם - לא ראש ממשלה וגם לא שום מלך אנושי בעולם  - זהו ציוויו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא "שאינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לא שום דמיון כלל " (כלשון הרמב"ם ב- י"ג עיקרי האמונה) :

הבורא היחיד שברא אותנו ומנהל ומנהיג את העולם ואת כל הברואים והוא עשה , עושה ויעשה לכל המעשים והוא מחליט מי יחי'ה ומי ימות ומתי ומי ישאר בריא או יחלה או יבריא ...

וזה גם תלוי במעשים שלנו אם אנחנו שומעים בקולו או ח"ו מחללים את ציוויו של בורא העולם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

שכתב בתורה - ב"עשרת הדיברות" (בחומש שמות , פרשת יתרו , פרק כ', פסוק ח' ) : "זכור  את יום השבת  לקדשו"  ובחומש דברים , פרשת ואתחנן , פרק ה' , פסוק י"ב : כתוב "שמור את יום השבת  לקדשו"(- "שמור" ו"זכור" בדיבור אחד נאמרו  -)

ועוד כתב בתורה הקדושה : "ויכל אל-הים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו " וגו' וכן : "ושמרו בני ישראל את השבת ,לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם , כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" וכן כתב עוד בתורתו הקדושה: "מחללי'ה מות יומת " ו" לא תבערו אש בכל מושבותיכם " ( תחבורה בשבת = משמע לבער אש ) ועוד ציווי'ים נוספים רבים על חובת שמירת השבת

בורא העולם -נתן לנו מתנה נפלאה - אמר הקדוש ברוך הוא לבניו היהודים : בני היקרים , בני אהובי  : " מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה " - השבת המלכה היא מתנה נפלאה לעם ישראל - ורק  ליהודים- העם הנבחר אני נותן אותה ומצווה עליכם לשמור אותה , לגוי'ים אסור לשמור שבת שהרי :"גוי ששבת חי'יב מיתה"

זאת מתנה בלעדית ליהודים בלבד בני העם הנבחר ,העם הקדוש

וזהו אות , ברית בין עם ישראל לאבינו שבשמים - כמו ברית מילה - זה מראה שאנחנו יהודים ומצי'יתים לכל ציווי'יו ופקודותיו של מלכנו - מלך העולם  

יהודים יקרים ואהובים : אם אתם רוצים לבקר את המשפחה והידידים בשבת אנא עשו זאת לפני כניסת השבת ותוכלו לחזור אחרי יציאתה של השבת הקדושה - 

אנו היהודים האמיתי'ים בארץ ישראל ובעולם כולו הנאמנים לאלוקים -המלך , בורא העולם באים ומבקשים ומצהירים - אנו רוצים לשמוע ולצי'ית לפקודת השם יתברך - אנו רוצים שבארצנו ישראל - ארץ היהודים לא יחללו את השבת הקדושה ולא יבזו ח"ו את הקל הגדול שנתן לנו אותה , אנו לא רוצים שתהי'ה תחבורה ציבורית בשבת ולא שום תחבורה שלא על פי גדרי ההלכה היהודית

ולא שום חילול שבת נגד בורא העולם ( כולל חנויות יהודיות המחללות שבת בפרהסיא)- חס ושלום 

אז בואו כולנו כאיש אחד בלב אחד - כל עם ישראל הקדוש והטהור בני אומתנו המפוארת - נחתום בעצומה זו וננסה להשיג כמה שיותר חתימות לכבוד בורא העולם ולכבוד השבת הקדושה שנתן לנו

אנא חתמו למען השבת - פרסמו והפיצו  בכל מקום ואתר שתוכלו והוסיפו עוד ועוד חתימות מעם ישראל 

וכך נוסיף אור אמיתי ,קדושה ,שמירה והגנה על עם ישראל ונזכה לגאולה השלימה ברחמים 

ואמרו חכמינו זכרונם לברכה  : " אלמלא שמרו 2 שבתות היו מיד נגאלין "

We are the real Jews in the Land of Israel and in the whole world who are faithful to Gd - the King, the Creator of the world come and ask and declare - we want to hear and obey the commandment of Gd be blessed - we want in our land Israel - the land of the Jews will not desecrate the Holy Sabbath Who gave it to us, we do not want there to be public transportation on Shabbat and no transportation that is not within the bounds of Jewish law And no desecration of Shabbat against the Creator of the world (including Jewish shops that desecrate Shabbat in Parhasya) - God bless you So let us all as one man in one heart - all the holy and pure people of Israel our glorious nation - we will sign this petition and try to get as many signatures as possible in honor of the Creator of the world and in honor of the holy Sabbath he gave us Please sign for Shabbat - publish and distribute anywhere and website you can and add more and more signatures from the people of Israel

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

30/07/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
27/07/2020
העצומה נפתחה