עצומה לשמירת השבת - מגן ומציל בשעת מלחמה

עצומה לשמירת השבת - מגן ומציל בשעת מלחמה

מספר חתימות

15
 
100,000  
פורסם בתאריך: 12/10/2023
 

שלום רב לכל עם ישראל בכל העולם,

אנו חיים בתקופה טרודה ומלאת אתגרים, בה מדינת ישראל ועם ישראל נקראים להתמודד עם מלחמות וקרבות. בשעה זו, כאשר חיילינו נלחמים בחזית ואנו, האזרחים, מתמודדים עם התקופה הקשה, אנו מתקראים להתאגד ולמצוא דרכים לחזק את רוחנו ולהגן על עצמנו.

השבת היא אחת מהמצוות המרכזיות והחשובות ביהדות. היא סימן לברית בין הקב"ה לבין עם ישראל, ומקור לברכה ולשפע בחיינו. כתוב בתורה: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם ברית עולם" (שמות לא, טז). השבת היא לא רק זמן מנוחה גופנית, אלא גם זמן לחיזוק הרוחניות, התרכזות במשפחה ובקרבת האל.

במהלך ההיסטוריה, ראינו כיצד שמירת השבת שמרה על עם ישראל. השבת היא מקור של כוח ואומץ, והיא מסמלת את התמדתנו ואת התקווה שלנו לעתיד טוב יותר. כתוב בתנ"ך: "אם תשיב משבת רגלך, עשות חפציך ביום קדשי, וקראת לשבת עונג... אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ" (ישעיהו נח, יג-יד).

אנו, חתומים מטה, מתקראים לכל יהודי ויהודייה, בארץ ובתפוצות, להתאגד במטרה משותפת ולשמור את יום השבת הקדוש פרשת בראשית. באמצעות שמירת השבת, נוכל לשלב את הכוחות שלנו, להתחזק רוחנית ולהביא לברכה ולשפע בחיינו ובחיי כלל ישראל.

אנו מאמינים כי באמצעות התאגדותנו ושמירת השבת, נוכל להביא לשינוי חיובי ולהוסיף כוחות לחיילינו ולכלל העם בשעת מלחמה. נזכור את המילים: "לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות" (זכריה ד, ו).

אנו קוראים לכל אחד ואחת מכם להצטרף אלינו, לשמור את השבת ולהפיץ את המסר הזה לכל מקום שתוכלו, למען חיזוק עם ישראל בשעתו הקשה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו