פתיחת עסקים בשבת

אין תמונה

מספר חתימות

8
 
50  
פורסם בתאריך: 07/06/2021
 

שלום רב, אנחנו תלמידי כיתה י' בבית הספר מקיף ט' אשדוד, עורכים מחקר בנושא "פתיחת עסקים בשבת" במסגרת מטלת ביצוע באזרחות, למצוא פתרון לבעיית העסקים בשבת.

חופש הדת הוא החופש של כל אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין בה, לנקוט את כל הפעולות שאמונתו מחייבת, להימנע מכל הפעולות שאמונתו אוסרת, והכול כדי להגשים הלכה למעשה את אמונתו.

חופש מדת היא אחת החירויות הניתנות לאזרח במסגרת הזכות לחירות כנספח לחופש דת, בשיטת המשטר דמוקרטיה ליברלית. חירות זו מאפשרת לכל אזרח לבחור שלא להשתייך לדת כלשהי או לעדה דתית כלשהי, שלא לקיים פולחן, מנהגים, חוקים או ציוויים הנובעים מהשתייכות זו, וליהנות מכל זכויות האזרח המקובלות במדינתו ללא קשר לדת.

האדם הוא יצור עצמאי שמנהל את חייו באוטונומיה. לכל אדם יש זכות לקבל החלטות לגבי חייו באופן עצמאי וללא התערבות של גורם חיצוני ולחיות את חייו באופן שהוא רואה לנכון.

הסכם הסטטוס קוו בישראל הינו קו מנחה להסדרת יחסי דת ומדינה, ויחסי הציבור הדתי והחילוני. הסדרים אלו כללו את מעמדן של הרבנות והמועצות המקומיות, האוטונומיה לזרמי החינוך הדתיים וחוקים נוספים בתחום השבת והכשרות.

בעקבות עבודת חקר באזרחות בנושא, אנחנו, 3 תלמידים כיתה י ממקיף ט' אשדוד, הגענו למסקנה שיש רצון גדול מאוד מרוב האנשים במדינה לפתיחת חנויות בשבת.

כלומר, אם באזור מסוים יש רוב חילוני שרוצה בפתיחת החנויות בשבת, בהתאם לכך החנויות בשבת יפתחו באזור זה. יחד עם זאת, אם יש רוב דתי באזור מסוים שאינו מעוניין בפתיחת החנויות  בשבת, בשבת לא יפתחו חנויות באזור זה. 

אנו מבקשים מכם לחתום על העצומה, על מנת להשמיע את קולם של האזרחים הרוצים בפתיחת חנויות בשבת, על מנת שנוכל לקיים במדינה מדינה שהיא לא רק יהודית, אלא גם דמוקרטית.

   שתפו עכשיו בפייסבוק

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו