שמירת הסטטוס קוו והבנת האחר בדבר שמירת השבת וצביונה

אין תמונה

מספר חתימות

56
 
50  

צביונה של השבת ברשות הרבים הסוגיה האזרחיות אותה בחרנו לחקור תחת מסגרת הביצוע באזרחות הינה צביונה של השבת ברשות הרבים , יום השבת נתפס בעיני רבים כיום קדוש . ובו יש לשבות מכל מלאכה על - פי ההלכה היהודית . לפי ההלכה , את יום השבת יש להקדיש לתפילה , לשביתה מכל מלאכה ולמשפחה . 

מחד גיסא , הדתיים מתנגדים לפגיעה בצביונה של השבת ברשות הרבים , כגון : תחבורה ציבורית , פתיחת בתי עסק ומקומות בילוי , ומאידך גיסא , החילונים רואים בשבת יום מנוחה מעבודה , יום בילוי עם המשפחה במקומות ציבוריים ( קניון , בית קולנוע וכד ' .. ) . החילונים מעוניינים בהפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת בתי עסק ומקומות בילוי בשבת . 

מנקודת מבטם של הציבור הדתי , הציבור החילוני פוגע באורח החיים הדתי ובזכות לחופש הדת המאפשרת לכל אדם להחזיק באמונה , להשתייך לקבוצה דתית ולקיים כל טקס , מנהג או פולחן-שמירת השבת , ומנקודת מבטם של הציבור החילוני , ישנה פגיעה חריפה בזכות לחופש מדת המאפשרת לכל אדם שלא להחזיק באמונה , לא להשתייך לקבוצה דתית , לא לסבול מכפיה או הטפה דתית , לא לקיים טקס או פולחן דתי בניגוד לרצונו- שמירת השבת . 

המחלוקת בנושא צביונה של השבת ברשות הרבים הינה סוגיה הנגזרת מהשסע הדתי - חילוני . במהלך כתיבת מטלת הביצוע באזרחות , אנחנו נבצע סקירת נקודת מבטם של שני הצדדים ( הדתיים והחילוניים ) לצורך הבנת עומק השסע ובכך נוכל להציע פתרונות אפשריים לאיחוי הסוגיה בפרט והשסע בכלל . 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/06/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
14/06/2021
העצומה נפתחה