גם אני שומר/ת את השבת האחרונה של השנה

אין תמונה

מספר חתימות

4
 
100,000  
פורסם בתאריך: 08/09/2023
 

*השבת האחרונה של השנה!*

שבת הקרובה פרשת ניצבים וילך שבת מברכין חודש תשרי שהוא שרוי במצוות שרוי בברכות

הקב"ה ברחמיו העצומים על בניו האהובים נותן לנו הזדמנות בשבת הקרובה *לתקן את כל השבתות של כל מהלך חיינו!*

לא משנה מה עשינו עד היום מי ששומר את השבת הקרובה 

*נחשב לו ששמר שבת כל ימי חייו!*

כל פעולה שאדם מוסיף בשבת הקרובה נחשב לו כאילו עשה אותה כל ימי חייו!

ימים ספורים לפני יום הדין הקב"ה נותן לנו הזדמנות להתנקות להתקדש

*מעלת השבת מכפרת כמו יום כיפור!*

הזדמנות ב25 שעות לכפר על כל מה שעשינו *במהלך כל ימי חיינו!*

ולבוא נקיים וזכים ליום הדין!

כל מי שירשם כאן ויקבל על עצמו לשמור את השבת האחרונה שמותיו יועברו לברכה אצל גדולי ומאורי הדור שליט"א

וברכה מיוחדת בערב יום הדין באוהל הקדוש בציון של הרבי מליובאוויטש והרבי הרייץ זיע"א

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו