גם אנחנו שומרים 2 שבתות

אין תמונה

מספר חתימות

0
 
2,000,000  
פורסם בתאריך: 18/03/2020
 

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן  מיד נגאלים, שנאמר כה אמר ה לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי" 

מטרת הפרסום:

שמירת שבת

*פרשת ויקרא*: ג ניסן 28-03-20

*פרשת צו* י ניסן 04-04-20

המטרה: שמירת שבת

לפני שבת

רכב מושבת

סיגריות ואיסור להדליק אש.

בישול בשר כשר לכבוד שבת.

הדלקת אש קטנה על הגז,או כירה חשמלית, ולשים נייר עם דבק לא לגעת שבת

הדלקת החשמל בסלון והמעברים כיסוי מדבקה על כל המפסקים שבת לא לגעת.

סגירת פלאפונים,וטלוויזיה, השלט של הטלוויזיה יונח במקום שאינו נגיש.

שבתהאישה מדליקה נרות שבת.

זמן כניסת השבת: 5.05זמן יציאת השבת: 6.20

תוכנית: תפילה בצוותא של המשפחה בניגון ישראלי מוכרשיר שלום עליכם מסביב לשלחן השבת עם הנרות

יצירת מדריך להורדה PDF מה מותר ומה אסור?

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו