עצומה נגד גגות אסבסט בשדה יואב

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 72 חתימות.

24.7.2020

לכבוד

חברי הנהלה, שדה יואב

מאת: חברי קהילה מודאגים.

הנדון: גגות אסבסט במבני ציבור וחינוך

שלום רב,

אנו, חברי הקיבוץ, תושבים, והורים לילדים, החיים בצל סכנה משמעותית לבריאותנו, מבקשים להביא שוב לפתחיכם את הסוגיה, במטרה שתקבלו החלטות אחראיות ומושכלות בתקופה הקרובה:

חברי קהילה רבים חיים בסביבת האסבסט, בתוכם – ילדינו שלאורך כל השנה, במשך ימים שלמים וחלקי ימים  - חיים בסביבתו ונושמים את האבק הנושא עימו חלקיקים מסוכנים ( בדגש על מבני גן דובדבן והמרכז החברתי).

נדגיש כי החוק שמתעתד לצאת שנה הבאה יחייב ככל הנראה להחליף גגות אסבסט במבני ציבור וחינוך. כמובן שלא נרצה להשתהות ולחכות לצאת החוק שמתעכב אך ורק מסיבות פוליטיות.

חובה על הנהלת הקיבוץ בכלל ועל הנהגת מערכת החינוך בפרט, לנהוג באתיות ובמקצועיות כלפי ההורים וכלל חברי הקהילה – שהבעיה המוצגת נוגעת בכולם, בכולנו ללא יוצא מהכלל.

בהתייחס לנדון, גגות האסבסט נחלקים ל:

  1. גגות במבני חינוך וציבור - גג המרכז החברתי, גגון קידמי מעל הכניסה של גג דובדבן, גג האסם, גג חדר תנועה וכל המתחם הזה כולל המסדרון של מזליקה שבנוי כולו מאסבסט. 
  2. גגות מסחריים - כל איזור הרפתות שהוא שבור במצב קשה וחובה להחליף אותו.

לאור כל האמור לעיל, אנו החתומים מטה, אשר בחרנו בכם לייצג אותנו ואת הלך הרוח הקהילתי, מבקשים מכם להניח את הנושא על שולחן ההנהלה בהקדם האפשרי, לדון בו בכובד ראש ולקבל החלטה הגיונית ומושכלת התואמת את זמנינו ואת החוק.

בברכה

התומכים ודורשים מענה בעניין:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/07/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
23/07/2020
העצומה נפתחה