מתנגדים לגניבת חוף שדה דב !

מתנגדים לגניבת חוף שדה דב !

מספר חתימות

190
 
10,000  

אל

רשות הספנות והנמלים – מינהל התכנון

ראש עיריית תל אביב יפו – מר רון חולדאי

נכבדים,

אנו תושבי תל אביב יפו וארץ ישראל בכלל נדהמנו לגלות כי בכנס שיתוף ציבור מה 21.2.2019 הדן בנושא מעגנות תכנית מתאר ארצית 13 ב 3 הוצגה תכנית על פיה תורחב מעגנת רידינג הקיימת מקיבולת של 300 מקומות ל1000 מקומות עגינה וזאת על חשבון קטע רצועת חוף הים אשר נמצא בין רידינג לחוף תל ברוך !

במצגת שלכם (ראו עמודים 58 ו59) אתם מציינים בעצמכם כי:

" צפוי אפקט מצטבר על הסעת החול באזור אם תפותחנה שתי מעגנות (שדה דב ואתרים ) למרחק של 600 מ ' מקו החוף "

"באזור נישות אקולוגיות ברגישות בינונית שעלולות להיפגע ( הסרת סלעי החוף) "

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/anchoring/he/Water_Energy_Communication_maganot.pdf

אתם בעצמכם חושבים שהרחבת המעגנה תביא לנזק, אז מדוע אתם תומכים בזה ?

זאת בלי לקחת בחשבון עוד נזקים בלתי צפויים שנגלה ככול הנראה בהמשך הדרך !

אנו לא נסכים להרחבת שטח המעגנה הקיימת על חשבון רצועת חוף הים מרידינג עד חוף תל ברוך !

אנו לא נסכים לפגיעה בטבע, חוף הים שייך לציבור ואין לכם זכות להפריט אותו !

במשך 70 שנה חוף ים זה היה לא נגיש לתושבים, עכשיו, עם פינוי שדה דב, כולנו מצפים בכיליון עיניים ליהנות ממה שהטבע נתן לנו, לא ניתן ולא נסכים לגניבת החוף שלנו !

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/08/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
03/08/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
02/08/2019
העצומה נפתחה