מחאת השבת ברמת גן 2019

מחאת השבת ברמת גן 2019

מספר חתימות

458
 
3,000  

המטה למען השבת ברמת גן דף מסרים 1.פנינו לשלום 2.אנחנו לא גוף פוליטי.אנחנו א-פוליטי. 3.מטרתינו היא לשמור על הסטאטוס קוו ברמת גן עירינו האהובה שבה גרים דתיים חילוניים ומסורתיים באהבה ובשכנות טובה. 4.אין לנו שום עניין פוליטי עם הנהלת העירייה החדשה,אנו מוחים על חילול שבת. 5.לכן אנחנו פה להזכיר  בעל פה והן בכתב השבת היא של כולם גם אם לא שומרים אותה שומרים עליה. 6.אנו נמצאים פה כאשר צבא גדול של אנשים ואזרחים שומרי חוק,שומרי מצוות עומדים מאחורינו. 7.אנו מקבלים אהבה ומשובים מכל רחבי הארץ אירגנו עצרת אחדות ב11.6.19 מכסף פרטי ללא מימון מוסדות וגופים ציבוריים כדי להגיד: אנחנו כאן למען השבת ונעשה הכל לשמור עליה. 8.אנחנו קוראים לכל מי שחושב כמונו. הצטרפו אלינו. כל סוג של עזרה: תמיכה תרומה כספית סיוע בפעילות במייל: [email protected]

The Shabbat Protest in Ramat Gan The Staff for Shabbat in Ramat Gan Messages Page 1. Our Face to Peace 2. We are not a political body. We are apolitical. 3. Our aim is to maintain the status quo in Ramat Gan, our beloved city where secular and traditional religious people live with love and good neighborliness. 4. We have no political interest with the new municipal administration. We protest the desecration of Shabbat. 5. Therefore we are here to mention by heart and in writing the Sabbath is everyone's even if not kept her watch over her. 6. We are here when a large army of law-abiding, law-abiding citizens and citizens stands behind us. 7. We receive love and feedback from all over the country. On 11.6.19 we organized a public rally from private money without funding public institutions and institutions to say: We are here for Shabbat and everything is being done to protect it. 8. We call everyone who thinks like us. join us. Any type of help: support and financial contribution 

Email :[email protected]

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/07/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/07/2019
העצומה נפתחה