אומרים לא ל-40!!!

אומרים לא ל-40!!!

מספר חתימות

15,467
 
100,000  

משרד החינוך מקשיח לאחרונה את עמדותיו, ואינו מממש את החלטות הממשלה לגבי מספר הילדים בכיתה. כתוצאה מכך במאות בתי ספר במדינת ישראל נאלצים להצטופף תלמידים במסגרות של מעל 40!!! תלמידים בכיתה.

ממשלת ישראל החליטה בינואר 2008 על הגבלת מספר המקסימום של תלמידים בכל כיתה ל-32 (החלטה מס' 3020) זאת לאור הסכם עם ארגון המורים לשיפור איכות החינוך ותנאי העסקה של המורים. מדובר בהתחייבות ציבורית לשיפור החינוך בישראל, המכוונת כלפי ארגון המורים ובפרט כלפי ציבור התלמידים.

מתוך החלטת הממשלה: "הקטנת מספר התלמידים בכיתה נועדה לאפשר למורה להעניק יחס אישי לכל תלמיד, להיות קשוב לצרכיו, ולתת מענה הולם לכל תלמיד על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בו. צמצום מספר התלמידים בכיתה נועד לאפשר למורה סביבת עבודה טובה יותר להובלת תהליך חינוכי מיטבי, ליצור זמן איכות בו ניתן יהיה לחזק את הקשר האישי בין המורה לתלמיד ולשפר את ההישגים הלימודיים.  ליצור אקלים בית ספרי נוח יותרשיפחית את מימדי האלימות, לשפר את יחסם של התלמידים אל מוריהם ואת האווירה הלימודית בבית הספר ולהעלות את שביעות הרצון של התלמידים, המורים וההורים".

אנו, הורי התלמידים בכל בתי הספר היסודיים יחד עם כל אזרחי מדינת ישראל, מבקשים ממשרד החינוך לממש לאלתר את הנחיות הממשלה להקטנת מספר התלמידים בכיתות ולפעול ליישום תוכנית גישור מיידית על מנת לצמצם את הנזק הנגרם לילדינו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

18/06/2015
העצומה השיגה 15,000 חתימות!
02/06/2014
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
27/05/2014
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/05/2014
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/05/2014
העצומה נפתחה