מצילים את גבעות הכורכר ומתחם חרודי!

מצילים את גבעות הכורכר ומתחם חרודי!

מספר חתימות

1,537
 
5,000  

לכבוד : יושב ראש הוועדה למתחמים מועדפים לדיור

לידיעת: יושב ראש רשות מקרקעי ישראל כבוד שר הפנים משה ארבל

הנדון: התנגדות לתוכנית בנייה מואצת בעיר נס ציונה שתהרוס את המסדרון האקולוגי של גבעות הכורכר

לאחרונה אישרה ועדת השרים בראשות כבוד שר הפנים, מר משה ארבל, קידום בתהליך מהיר של שני מתחמים בעיר נס ציונה. פנייתנו זו מתייחסת למתחם הצפוני (פרדס חרודי).

נבהיר מיד – איננו מתנגדים לכל תוספת בניה בנס ציונה – בפרט כזו שתהיה תואמת לצביון העיר, ותקבע בשיתוף העירייה והתושבים. פנייתנו זו מתמקדת בכוונה להתקין תוכנית שבעקבותיה תבוצע בניה ב"פרדס חרודי", המצוי בצפון-מערב נס ציונה.

אנו סבורים כי קיימים שיקולים כבדי משקל, לבחינה חוזרת של ההחלטה להפיכת "פרדס חרודי" לשכונת מגורים.

שיקולים סביבתיים לאומיים

שמורת הטבע גבעות הכורכר והשטחים הפתוחים מצפון לה (לכיוון ראשון לציון) הינם משאב נדיר בעל ערך לאומי שהולך ונעלם בשל בנייה מואצת. למרות שעיקרו של השטח מצוי תחת השטח המוניציפלי של נס ציונה, הוא מושך אליו מטיילים מכל רחבי הארץ המגיעים להנות מפריחת האירוסים והכלניות.

גבעות הכורכר עומדות להיות מוכרזות כגן לאומי ואנו, כתושבי נס ציונה, מעריכים מאוד ומוקירים את הגבעות הללו, שהינם מקור גאווה לתושבי העיר.

"פרדס חרודי", לגביו נודע לנו על הכוונה להפוך אותו למתחם מגורים בן כ- 2,000 יח"ד, נמצא בסמוך לגבעות אלו. המדובר באזור שעל פי כל המחקרים הסביבתיים, מהווה "מסדרון אקולוגי" שהוא בבחינת צינור חמצן לגבעות הכורכר. "מסדרון אקולוגי" זה מאפשר תנועה רציפה של בעלי חיים ומהווה בית גידול של צמחי בר, חלקם צומחים רק באזור זה (אירוס הארגמן). שימור המסדרון האקולוגי המחבר בין שמורת הטבע בדרום ראשון לציון - גבעת האירוסים - לבין השמורה בצפון מערב נס ציונה הוא קריטי להמשך קיומה של השמורה, על ערכי הטבע והנוף הייחודיים שלה.

עיריית ראשון לציון, המכירה אף היא בחשיבותו של מסדרון אקולוגי זה, פדתה את השטחים הפרטיים הסמוכים לו, אשר מצויים בתחום השיפוט שלה, על מנת לשמור על מסדרון אקולוגי זה.

נדהמנו לשמוע על הכוונה לפגוע במסדרון זה באמצעות בניה של למעלה מ- 2,000 יח"ד, שתקטע את הרצף שהוא כה נחוץ לקיומם של בעלי החיים והצמחים היחודיים לאזור. קיימת הסכמה בין מומחי סביבה כי קטיעת המסדרון האקולוגי, תוביל, תוך מספר שנים, להרס הצמחייה הייחודית לגבעות הכורכר ולהיעלמותם של בעלי החיים החיים באזור זה ובכך להריסתו של משאב טבע ונוף בעל ערך לאומי ממנו נהנים כל תושבי השפלה.

שיקולים עירוניים

פרט לשיקולים כבדי המשמעות ביחס לערכי הסביבה, אנו סבורים כי גם מן הבחינה האורבנית, בניית שכונה בפרדס חרודי היא שגויה. כמו גם התכניות לבניית 7,000 יח״ד בדרום העיר, היא מטילה על העיר נטל התרחבות מהיר מדי שאינו פרופורצינלי למספר התושבים החיים בה כיום. (זאת בהתחשב לפרויקטים אחרים של בינוי שכבר מקודמים בעיר). אין בה גם מענה ראוי לצרכים התחבורתיים של העיר. המדובר ב"שכונת בלון", שתהיה מנותקת מיתר חלקי העיר. עד היום נוספו לעיר שכונות, תוך שמירה על רצף אורבני. בניית שכונה חדשה, נפרדת מיתר חלקי העיר, אינה נכונה ואינה מתאימה לעיר בסדר הגודל של נס ציונה. לשכונה זו לא תהיה גישה, אלא דרך רחוב "המאה ואחד", שהינו גם כיום רחוב עמוס, והוא צפוי להפוך עמוס שבעתיים, לאור התוכנית להפיכת רחוב ויצמן (הרחוב הראשי של העיר) למדרחוב. כל פתרון תעבורתי אחר כרוך בסלילת כביש חדש שתגרום לפגיעה סביבתית חמורה לגבעות הכורכר וערכי הטבע והנוף שלהם.

כאמור לעיל, איננו מתנגדים לכל בניה חדשה בעיר, אולם אנו סבורים כי הקמת שכונה חדשה, דווקא במיקום זה, תהווה משום בכיה לדורות. לפיכך, אנו, תושבי העיר, פונים בזאת לוועדה הנכבדה על מנת שתאתר שטחים אחרים, בין בעיר נס ציונה ובין בישובים סמוכים, ותותיר את אזור "פרדס חרודי" על מכונו, תוך שמירה על ערכי הטבע שהינם כה יחודיים לאזור, על מנת שגם הדורות הבאים יוכלו להנות מהם.

על החתום, תושבי העיר.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/02/2024
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
11/02/2024
העצומה השיגה 500 חתימות!
10/02/2024
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/02/2024
העצומה נפתחה