הצלת יער ראש העין

הצלת יער ראש העין

מספר חתימות

1,011
 
1,000  

תושבי ראש העין קוראים לחברי המועצה,

לממש בדחיפות מרבית את סמכותם בדין, לפנות במשותף לראש העירייה

ולקרוא לו

להורות על הקפאת היתר הבניה מס' 20221324,

אשר מאפשר שפיכת אספלט ביער ראש העין,

לכל אורכו וברוחב מסלול בלתי הגיוני של 4.0 מ'.

במשך חמש שנים הצליחו התושבים לבלום את תכנית קק"ל אשר קודמה

בהיעדר שיתוף ציבור כיאה למשאב טבע

ועתה הגיע תורכם.

יתכן כי לאחר הליך שיתוף ציבור יתברר כי:

- לא קיימת פגיעה ביער;

- אין מניעה בשביל ברוחב 4.0 מ' (ולא רק 1.2 מ');

- מרבית מתושבי העיר תומכים בכביש באמצע היער;

אך עד לעריכת הליך שיתוף ציבור מלא לפנינת היער הקהילתי שלנו

ועד לדיון ציבורי ומקצועי במליאת הוועדה לתכנון ובניה (ולא רק בהליך מצומצם של רשות רישוי)

יש כאמור להקפיא את היתר הבנייה.

היער המתין 50 שנה להסדרה, הוא יכול להמתין עוד כחצי שנה עד למיצוי ההליכים בדרך המלך.

 הדבר בידכם

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

30/01/2024
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
28/12/2023
העצומה השיגה 500 חתימות!
28/12/2023
העצומה נפתחה