לעצור את ההפרטה והפוליטיזציה של הארכיאולוגיה בארץ

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 160 חתימות.

אנו דורשים מהממשלה ומהכנסת לא לשנות את חוק רשות העתיקות וחוק הגנים הלאומיים ולפעול לחיזוק החופש האקדמי וערכי המורשת של כלל החברה, ללא העדפה סקטוריאלית.

לאחרונה, תחום הארכיאולוגיה נחשף לשורת חוקים ומעשים אשר פוגעים בעצמאות המחקר ומחזקים קבוצות סקטוריאליות בחברה הישראלית. חוקים אלה הם חלק ממגמה הרואה בשלטון ובחקיקה מכשירים לביצור כוחם של המקורבים לשררה. שני החוקים הבולטים ביותר בתחום הארכיאולוגיה ואתרי העתיקות הם חוק הגנים הלאומיים וחוק רשות העתיקות.

שינוי בחוק הגנים הלאומיים יאפשר לעמותות פרטיות ואף אידיאולוגיות לנהל גנים לאומיים. חוק זה מניח תשתית לניכוס שרידי העבר של הארץ לטובת בעלי עניין המקורבים לשלטון. שינוי חוק רשות העתיקות יאפשר, בין השאר, מינוי יו"ר מועצת הרשות שאינו חבר באקדמיה הלאומית למדעים ובכך יפתח פתח למינויים פוליטיים, זאת במקום יו"ר עצמאי שנבחר על סמך מעמדו האקדמאי ותורם מיוקרתו לעבודת רשות העתיקות.

בהעדר גוף ארכיאולוגי מייצג, אנחנו פונים לכל אחד ואחת מכם, שעתיקות ארצנו ומורשתה קרובים לליבם, להרים קול מחאה כנגד שינויים אלה, הממשכנים את עתיד המקצוע שלנו ועתיקות הארץ. אנא צרפו את שמכם לעצומה, המופנית לממשלה, לכנסת, ולציבור כולו.

אנו החתומים מטה, מורים, סטודנטים ואנשי שטח מתחום הארכיאולוגיה ומקצועות העוסקים בחקר העבר, מבקשים למחות על שורת הצעות החוק והמינויים אשר נועדו לשרת מטרות סקטוריאליות צרות ומהלכים פוליטיים של הטווח הקצר, על חשבון המעמד הציבורי והבינלאומי של הארכיאולוגיה הישראלית.

הארכיאולוגיה והמורשת התרבותית של ישראל הן נחלת כל אזרחי המדינה, ובעלות חשיבות תרבותית עולמית. אל לנו למסור נכסים אלה בידי מעטים, המבקשים להפיק מהם רווח כלכלי ופוליטי. אנו קוראים לעצור את החוקים המאפשרים הפרטה של גנים לאומיים ומינויים לא-ראויים בגופים המובילים את הטיפול בעתיקות הארץ ובמורשתה.

ציר הזמן של העצומה

22/08/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
20/08/2011
העצומה נפתחה