בקשה לשינוי כללים לחישוב עלויות ותעריפים בתאגידי המים

בקשה לשינוי כללים לחישוב עלויות ותעריפים בתאגידי המים

מספר חתימות

2,040
 
50,000  

פניה מרוכזת למר אפי דביר, מנהל מינהל המים והממונה על תאגידי המים

פניה מרוכזת לחברי כנסת, על מנת לפעול לתיקון החוק

הנדון: בקשה לשינוי כללים לחישוב עלות ותעריפים. 

סעיפים 101,102 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001

בהתיחס לנדון, ומאחר וקיים אי צדק וקיפוח אוכלוסיות שלמות, בקביעת "הכללים לחישוב עלות ותעריפים" ובמיוחד הכללים שנקבעו עפ"י סעיפים 101, 102 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 ובכלל זה תעריפי המים לשתיה וכן תעריפי דמי ההקמה, אנו החתומים על עצומה זו מבקשים לפעול כלהלן:

1. לקבוע תעריף בסיסי "כדמי הקמה בסיסיים" כפי שקבוע בחוק, אך בניגוד למצב העגום שקיים היום, במקום תוספת מס/קנס על יישוב הררי לקחת בחשבון הפחתה או תוספת לפי המצב הסוציו אקונומי של היישוב/התאגיד.ובמקום תוספת להיעדר צפיפות דיור, לקחת בחשבון הפחתה או תוספת לעניין גובה האבטלה ביישוב. בנוסף לבטל את המע"מ המוטל על אנשים פרטיים, להשאיר מע"מ לעסקים.

2. לחייב בדמי הקמה רק נכס בשטח עיקרי ולפטור בניה ו/או שטחיים שאינם עיקריים, כגון: (מרפסת, חניה, מרתף, מזווה, מחסן, קומת עמודים  וכו'...).

3. לקבוע כי מי השתייה אינם חייבים במע"מ ובכך להוזיל את עלויות מי השתייה לפרטיים.

4. לקבוע כללים להנחות (בדומה למצב הקיים בנוגע לארנונה) לאוכלוסיות חלשות ומיוחדות.

5. לקבוע פיקוח חיצוני מטעם הרשויות החברות בכל תאגיד מים וביוב על פעילות התאגידים, ביקורת חיצונית ובלתי תלויה מטעם הרשויות והציבור לפעילות התאגידים.

חתימה על העצומה מתבצעת על ידי מילוי פרטיך בטופס בדף זה. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

01/08/2016
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
26/07/2016
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/07/2016
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/07/2016
העצומה נפתחה