עיריית ראשון לציון אומרת לא לאלימות כלפי נשים!

עיריית ראשון לציון אומרת לא לאלימות כלפי נשים!

מספר חתימות

949
 
24,000  

אנו מתחייבים/ות בזאת לפעול ליצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, פתרון מחלוקות בדרכי שלום, מניעת אלימות מגדרית ושמירה על זכויות אדם ועל חיי אדם.

אנו מתחייבים/ות לפעול:

  1. להטמעת חינוך לשוויון מגדרי בגנים ובבתי הספר ולקידום שינויים בשיח הציבורי ובדפוסים החברתיים והתרבותיים במטרה לבער דעות קדומות, מסורות והתנהגויות שמפלות נשים.
  2. להגברת האכיפה באופן יעיל, רגיש ומותאם למקרים של אלימות מגדרית ולנקיטת כל האמצעים להגנה על קורבנות אלימות מפני פגיעה נוספת.
  3. למתן סיוע לנשים נפגעות אלימות במיצוי זכויות וקבלת טיפול רגשי.
  4. לעידוד מעסיקים להתחשבות בנשים נפגעות אלימות ולמניעת אלימות מגדרית במקומות תעסוקה.
  5. ליצירת תכניות עירוניות למניעה ולטיפול באלימות, להעצמת נשים ולקידום שוויון מגדרי.

ובאנו על החתום:

מר רז קינסטליך, ראש העיר

גב' ליאל אבן זהר, סגנית ומ"מ ראש העיר

מר מוטי עג'מי, סגן ומ"מ ראש העיר

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

05/12/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
04/12/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/12/2018
העצומה נפתחה