שתף ב Facebook שתף ב Twitter שתף ב Google+
חותם

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

הפרדת מוסדות הדת מהמדינה

הפרדת מוסדות הדת מהמדינה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 3,639 חתימות.
(English Version Below) עמוד הפייסבוק של העצומה אנו, החתומים מטה, קוראים לממשלת ישראל לפעול למען כינון מדינה דמוקרטית ונאורה, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, ולהתיר את הקשר בין מוסדות הדת למדינה. אנו קוראים לביטול האפליה על בסיס דת, גזע, מין, לאום, נטייה מינית, וכיוצא בזה. בישראל קיימות ארבע מערכות חינוך (כללית, דתית, חרדית וערבית), כאשר הממלכתית-כללית מחנכת רק 37% מתלמידי ישראל. בנוסף, קיימים בישראל בתי דין מגזריים (רבניים, שרעיים-מוסלמיים, נוצריים, דרוזיים), אשר פועלים כנגד ערכי הדמוקרטיה וההומניזם. אנו דורשים: 1. שוויון זכויות וחובות לכלל האזרחים. 2. הפסקת תקצוב הדת. הפסקת התמיכה והמימון של מוסדות וגופים דתיים, ובתוכם, מערכות החינוך ובתי הדין המגזריים. 3. יצירת מערכת חינוך מאוחדת לכלל תלמידי ישראל, אשר תעודד חשיבה עצמאית, ביקורתית, מדעית וחופשית; תחשוף את התלמידים לכלל הידע העולמי; תחשוף אותם לערכי הדמוקרטיה, הליברליות וההומניזם; ותתן להם את הכלים הדרושים שיאפשרו להם להשתלב בחברה, בצבא, באקדמיה, בשוק העבודה, ובחיים האזרחיים באופן כללי. 4. ביטול או שינוי של הקצבאות וההטבות המפלות: קצבאות אברכים, הבטחת הכנסה, קצבאות ילדים, הטבות מס, פטור מארנונה, וכד'. 5. נישואים וגירושים אזרחיים (כולל שוויון בזכויות המשפחה). 6. חובת שירות צבאי או לאומי. 7. אישור הפעלת עסקים ותחבורה ציבורית בשבת ובחג. 8. חוק כנגד הדרת נשים, הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, והתנכלויות על רקע צניעות. 9. הארכת שעון הקיץ או ביטול שעון החורף לחלוטין. 10. ביטול התערבות המדינה בנושאי כשרות וחמץ. 11. קבורה אזרחית. 12. טיפול בסרבנות גט. עדכון חוק המזונות כך שיקיים שוויון בין המינים. 13. השלמת השכלה והכשרה מקצועית לתלמידי ובוגרי מערכות החינוך המגזריות. 14. עידוד ההשתלבות של כלל המגזרים בשוק העבודה והתעסוקה. מתוך מגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separation of state and religious institutions

Facebook page

We, the undersigned, Call upon the Israeli government to work towards the establishment of a democratic and enlightened country, based upon the principles of the Declaration of Independence, and to untie the knot between the state and religious institutions. We seek to the end discrimination based on religion, race, gender, nationality, sexual orientation, and so forth. Currently, there are four education systems in Israel (General, Religious, Orthodox, and Arabic), while the General system educates only 37% of Israeli students. Furthermore, there are sectoral courts of law (Rabbinical, Sharia-Muslim, Christian, Druze), which act against the values of democracy and humanism. We demand: 1. Equal rights and duties for all citizens. 2. Ceasing funding of religion. Ceasing supporting and financing of religious institutions, including sectoral education systems and courts of law. 3. Creating a united education system for all Israeli student, which will encourage independent, critical, scientific and free thinking; expose students to worldwide knowledge; expose them to values of democracy, liberalism and humanism; and give them the necessary tools that will enable them to integrate into society, the military, academia, labor market, and the civic life in general. 4. Stopping (or changing) discriminatory allowances and benefits: Yeshiva-students allowances ('Avrechim'), income support, child benefits, tax benefits, property tax exemption, etc. 5. Civil marriage and divorce (including equal family right). 6. Military or national service duty. 7. Permitting operation of businesses and public transportation on Sabbath and holidays. 8. Creating a law against exclusion of women, gender segregation in public, and harassment regarding modesty. 9. Extending the summer clock or eliminating the winter clock altogether. 10. Eliminating state interference about kosher and chametz. 11. Civil burials. 12. Treating divorce refusal ('Agunot'). Updating the alimony law to fulfil gender equality. 13. Complementary education and vocational training for students and graduates of sectoral education systems. 14. Encouraging the integration of all sectors in labor market and employment. From the Declaration of Independence: "The State of Israel will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; It will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; It will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; It will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; It will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; And it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations."

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/10/2013
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
21/04/2013
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
07/04/2013
העצומה השיגה 500 חתימות!
28/03/2013
העצומה השיגה 100 חתימות!
27/03/2013
העצומה נפתחה