מכתב תמיכה ברב גדעון - רב נוף איילון

אין תמונה

מספר חתימות

144
 
1,000  

על רקע הגל הסוער העובר על היישוב ולנוכח האשמות מרומזות או ישירות שאנו שומעים על כבוד הרב גדעון, אנו הח"מ באנו להביע תמיכה בלתי מסויגת בכבוד הרב, אשר פועל במשך שנים רבות בעשייה ברוכה לטובת היישוב, המשפחות, הנוער, הילדים והתושבים בכלל.

אנו סמוכים ובטוחים כי כמו באירועים  אחרים שהתרגשו עלינו במהלך שנות כהונתו של הרב, גם במקרה הקשה הזה, פעל הרב בתום לב, בניקיון כפיים ומתוך רצון להביא לטובת היישוב וכלל תושביו ובמיוחד להיטיב עם ילדי היישוב והנוער. ברור לנו כי על סמך הנתונים שהיו לפני הרב באותה עת שבה נחשפה לראשונה הפרשה, הוא פעל נכון.

ביקורת בונה יש לה מקום אם היא נועדה להפיק לקחים ולתקן את הטעון תיקון. אין לה מקום אם כל מטרתה להפיל את "תיק" האחריות על מי שפועל ללא לאות לטובת היישוב.

אנו מאחלים לרב גדעון לכהן בנוף איילון עוד שנים רבות בבריאות איתנה ולהמשיך להוביל את היישוב לימים טובים ורגועים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

10/01/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
09/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
09/01/2022
העצומה נפתחה