רב ישוב נבחר בניקיון כפים כחוק ולפי התורה

אין תמונה

מספר חתימות

5
 
1,000  
פורסם בתאריך: 08/08/2019
 

הוועדה לבחירת רב ישוב לבית אל פעלה בחוסר סמכות כאשר הסמיכה את עצמה לתפקיד לאיתור ולמינוי רב ישוב לבית אל, כפי שפסק בית המשפט במעלה אדומים ביום 30.7.19.

https://drive.google.com/open?id=1U_xymzGbsBej8xcGWMjgAr1ylFwmasPh

יתירה מזו, יו"ר הוועדה מר יאיר פלסר ומר חנוך הכהן הסמיכו את עצמם כיו"ר הוועדה למרות שאינם דיינים, רבנים תלמידי חכמים מוכרים או שופטים כפי שקבע החוק. לוועדה ליקויים חמורים נוספים כאשר היא קבעה שרק ל 4 בתי כנסת מתוך 22 בתי כנסת המוכרים בישוב על ידי המועצה, יהיו נציגים בוועדה זו, ושאין נציגים לבתי הכנסת התימנים. בעוד מר פלסר ומר חנוך הכהן מינו כחברים בוועדה זו, הגברות גב' מרים גולדפישר וגב' עליזה בן דוד, למרות שאינן נציגות ציבור ומוכרות בישוב או שליחיות של בתי הכנסת או המועצה כפי שנקבע במתווה של בחירת רב ישוב שמליאת המועצה קידמה בעצמה.

היועץ המשפטי למועצה עו"ד יזהר דגני, הבהיר מפורשות לחברי המליאה שאין בסמכותם של חברי המליאה להקים וועדה לבחירת רב ישוב, מאחר ומדובר בתפקיד סטטוארי. וחמור מזה, לאחר שקודם המתווה לבחירת רב ישוב על ידי חברי המליאה, אשר היה תלוי באישורו של היועץ המשפטי למועצה כפי שהצביעה לכך מליאת המועצה, היועץ המשפטי למועצה לא אישר את המתווה, וכן הורה למועצה המקומית לחדול בכל מעורבותה למינוי רב ישוב/רועה רוחני, כולל העסקתו באמצעות מתנ"ס בית אל.

למרות ההוראה המפורשת של היועץ המשפטי למועצה, המועצה המקומית והוועדה בהובלת מר יאיר פלסר ומר חנוך הכהן, המשיכו בתהליך לבחירת רב, בניגוד ההוראה המפורשת של היועץ המשפטי למועצה. בעוד, הוועדה הוקמה בסמיכות לבחירות לרשויות המקומיות, בניגוד מוחלט של היועץ המשפטי לממשלה אשר אסר קידום כל הליך לבחירת עובד בכיר במועצה, ערב הבחירות.

בית המשפט פסל את מינויו של הרב בראלי כרב הישוב בית אל מאחר ולא נבחר ע"י הגוף הבוחר כפי שנקבע בחוק ואין למועצה המקומית בית אל להפר את הוראות בית המשפט ולמנות את הרב בראלי כמרא דאתרא החל מחודש אלול, כפי שציינה מנכ"ל המועצה בידיעון האחרון. בעוד ציין בית המשפט שהמשרה פנויה

אנו חתומים למטה רואים בהחלטת הוועדה לקדם הליך זה, כהליך פסול הנוגד את החוק ואת המוסר הטבעי, ואין בהחלטותיה במינוי רב זה או אחר בעלת סמכות, וחסרות כל משמעות.

יתירה מזו, מאחר והמכרז להעסקת הרב באמצעות המתנ"ס בית אל, נועד לאיתור רב ישוב/רועה רוחני אשר ונקבעו תנאי סף בהתאם, אין עוד אפשרות להעסיק באמצעות מכרז זה כל תפקיד אחר שמבקשים כעת חברי המליאה להלביש לר בראלי. יש לראות מכרז זה כמבוטל ושאסור להעסיק כל מינוי תחתו. ולכל תפקיד אחר, מוזמנים מועמדים להגיש את המועמדות שלהם ולא להקצות עוד מכרז זה אך ורק לרב בראלי.

בחירת רב ישוב שבדרך לא ישרה, ובחוסר סמכות, הינם דברים פסולים ולא מוסריים, ומבקשים מראש המועצה לשמור על שלום הישוב, ולא להיגרר לפלגנים המבקשים לקדם הליכים בדרך של קומבינות, אשר אינם מייצגים רוב תושבי בית אל, ולהימנע ממחלוקות יתירות בישוב. ובכך, לבטל לאלתר את המינוי של הרב בראלי כמרא דאתרא שלא היה בסמכות המועצה למנות. ומאחלים הצלחה לרב בראלי לכל אשר יפנה וירביץ תורה ברבים.

רב שייבחר שלא בדרך ישרה לא יוכל להוות דוגמא אישית לנערינו !

התושבים ונערי בית אל

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו