תושבי רמת אביב, חייבים לעצור את הבולדוזרים!

תושבי רמת אביב, חייבים לעצור את הבולדוזרים!

מספר חתימות

2,192
 
2,200  

תושבי רמת אביב הירוקה, חייבים לעצור את הבולדוזרים!

רחוב כפר יונה הינו רחוב קטן ללא מוצא שבקצהו ממוקם כיום המתנ"ס השכונתי, בתוך ריאה ירוקה הכוללת חורשה קטנה וגן משחקים. עיריית תל אביב מבקשת להוציא לפועל תכנית שבה יופקע השטח הירוק ויהפוך לשטח חום (שטח שניתן לבנות בו) עם זכויות בניה בלתי נתפסות של 8,800 מ"ר! לבניית מרכז קהילתי שכונתי ברמת אביב הירוקה.

אין ולא קיים מתנ"ס בגודל הזה בכל העיר!

נזכיר כי תכנית זו אינה תואמת את עקרונות מסמך המדיניות התכנונית לרמת אביב א', כפי שאושר ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.זוהי מגמה שאנו חייבים לעצור כדי שלא תכרסם בכל השכונה הירוקה.

אנו שמחים ומברכים על חידוש ושדרוג המתנ"ס הקיים, כמרכז שכונתי אשר יתאים למספר התושבים בשכונה הקטנה שלנו כיום, ותוך התחשבות בגידול האוכלוסיה הצפוי.

אנו מתנגדים, לעומת זאת, למבנה עצום, שבסופו של תהליך הבניה יהיה גדול פי 13 מהמתנ"ס הקיים. מבנה שכזה ישנה לעד את אופייה של השכונה הירוקה שלנו.

רחוב כפר יונה הינו רחוב צר, ללא מוצא, וכבר כיום הצפיפות התחבורתית בו קשה מנשוא. לאחרונה נפתח ברחוב אשכול גנים רב כיתות בבניין חדש גדול מימדים (בן 3 קומות). כל זאת, בנוסף למעון נעמ"ת הקיים, המתנ"ס ולמרכז מסחרי קטן.

המבנה העצום שמתכננת העירייה איננו "מרכז שכונתי" לתושבי השכונה כפי שביקשנו. זהו מרכז בסדר גודל עירוני!

אחת התוצאות הברורות של הקמת מרכז עירוני שכזה אצלנו בשכונה ברחוב הצר, היא גידול משמעותי של תנועת כלי רכב, בכל שעות היממה כולל סופי שבוע, אשר יגרום לכאוס ולסבל רב לתושבי השכונה בכלל ולדיירי הרחובות הסמוכים למרכז בפרט.

זאת במקביל לפגיעה קשה בריאה הירוקה, הרס מוחלט של החורשה וגינת המשחקים וכן עקירהשל למעלה מעשרה עצים גדולים עתיקי יומין.

במהלך דיוני ההתנגדות הוצגו בפני הוועדה בעירייה תוכניות אלטרנטיביות שהוכנו על ידי מספר מומחים מהשורה הראשונה בתחום,אשר הוכיחו מעל לכל ספק, כי ניתן בקלות להקים מרכז שכונתי מידתי לתפארת עם פגיעה קטנה יותר בשכונה ובתושביה. כל התכניות והרעיונות הנ"ל נדחו על הסף ללא התייחסות עניינית.

חשוב לציין, כי ועד השכונה תומך בהקטנת גודל המבנה ובהקטנת הפגיעה בתושבים ובשטח הירוק.

לפיכך, אנו מבקשים:

  • הפחתה משמעותית של זכויות הבניה של המבנה המיועד. גודלו של המתנ"ס כיום הוא 680 מ"ר. יש לתכנן מבנה חדש אשר יתאים בגודלו לצרכים ולגודל אוכלוסיית השכונה.
  • ביטול הפגיעה בשטח הירוק ומניעת עקירת העצים (ביטול רמפה וזרוע החורגים מגבולות המבנה)
  • הפחתת העומס התעבורתי ברחוב ומצוקת החניה אשר יסתייע על ידי בניית מרכז שכונתי בגודל מתאים למתן שירותים לתושבי השכונה בלבד.
  • מזעור הפגיעה בתושבים המתגוררים בסביבת המרכז המיועד.

אנו מודים לכם על תמיכתכם והשתתפותכם במאבק על הנושאים שהועלו מעלה.

ועד הפעולה לשינוי תכנית המרכז הקהילתי השכונתי (להלן "ועד הפעולה")

________________________

 עבור: עיריית תל אביב

הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב

אנו החתומים מטה מצטרפים לעמדת ועד הפעולה, מביעים בזאת את התנגדותנו לתכנית המתנ"ס כפי שהוצגה על ידי העירייה, ומבקשים: 

  • הפחתה משמעותית של זכויות הבניה של המבנה המיועד. גודלו של המתנ"ס כיום הוא 680 מ"ר.יש לתכנן מבנה חדש אשר יתאים בגודלו לצרכים ולגודל אוכלוסיית השכונה.
  • ביטול הפגיעה בשטח הירוק ומניעת עקירת העצים (ביטול רמפה וזרוע החורגים מגבולות המבנה)
  • הפחתת העומס התעבורתי ברחוב ומצוקת החניה אשר יסתייע על ידי בניית מרכז שכונתי בגודל מתאים למתן שירותים לתושבי השכונה בלבד
  • מזעור הפגיעה בתושבים המתגוררים בסביבת המרכז המיועד.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/04/2018
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
09/04/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
08/04/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
08/04/2018
העצומה נפתחה