"מי לה' אלי"-הגיע זמן גאולת עם ישראל

"מי לה' אלי"-הגיע זמן גאולת עם ישראל

מספר חתימות

עד כה נאספו: 216 חתימות.
סימני זיהוי מלך המשיח הם: מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' (רמב"ם מלכים יא, ד).
אלו הם סימניו שטרם גילויו, שאז הרי הוא בחזקת משיח.
 
אז אם אתם רוצים לראות במוחשי כיצד נראה שליח השם בזמננו כשהוא נלחם מלחמות השם בפיו.
שמעו את כל אחד מהשיעורים ,של כבוד הרב ניר בן ארצי ב-15 שנה האחרונות! 
הכל מוקלט ומצולם. וברוך השם, אנחנו גם רואים את נפילתם ,התרסקותם, הסתבכותם בינם לבין עצמם של אוייבי ישראל.
יש משיח פועל ועובד! 
אם עשה והצליח וניצח האומות מסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בודאי (רמב"ם שם). 
 
מקבץ מפוזרים לארץ הקודש,זו חובה!
וגם תנאי זה ודאי מתקיים בכבוד הרב שאינו מתיר בשום צורה לשום יהודי חיים בגולה. מזהיר ומתחנן בשם ה' שנים ארוכות כל שיעור!וכל שאמר מתקיים למול עיננו.
 
 

משיח נבחר משמיים ! אך זה קריטי להבין שאנו כעם צריכים לקבלו! חיכינו לזה אלפי שנים! וכשהגיע הרגע אנו ניצבים מאוחדים לקבל את מלכות השם בפועל ממש בשמחת עולמים!  עומדת על רגלייה.

כל מי שיתבונן בעומק הדברים ויקשיב לכבוד הרב ניר בן ארצי,יראה במוחשי ממש! את טביעת האצבע של היד המכוונת ,את ההכנה וההכשרה העליונה,לקבלת פני השכינה,ולגילוי הגדול ,לו כולנו מחכים.

אנו החתומים מטה מגלים דעתנו בזאת שכבוד רבנו ניר בן ארצי הוא משיח בן דוד צדקנו!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/11/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/11/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
18/11/2020
העצומה נפתחה