בחירת הרבנים הראשיים

אין תמונה

מספר חתימות

16
 
1,000,000  
פורסם בתאריך: 21/07/2013
 

‎ ‎ לכבוד חברי הגוף הבוחר של הרבנים הראשיים לישראל! אנחנו אזרחי ישראל מבקשים מחברי הגוף הבוחר הממונה על בחירת הרבנים הראשיים לישראל להימנע מבחירת רבנים שהם בנים של רבנים ראשיים הכוונה העיקרית היא לרב יצחק יוסף ולרב דוד לאו. לא יתכן מצב שבו הרבנות הראשית שבויה בידי כמה משפחות ששומרים את האינטרסים השלטוניים וכלכליים צמוד לחזה ולא נותנים לרבניים ראויים אחרים לכהן בתפקידים הנכונים, רק בגלל שלא נולדו במשפחה הנכונה. מחול השדים שמתחולל בחצי שנה האחרונה בעקבות בחירות אלו, גרם לסלידה עצומה ממוסד הרבנות באופן גורף אצל כל שכבות העם. אנא ממכם הצילו את כבוד היהדות והרבנות המוטל עכשיו על כף המוזנים. זכרו את שאמרו חז"ל שרבנות אינה 'ירושה'  [מסכת נדרים דף פא]  אף שיתכן שהרבנים הנ"ל ראויים מצד עצמם, אין זה נכון למנותם בשעה קשה זו, בפרט שבולט הדבר שאבותיהם מפעילים את כל כובד מקלם לבחירת בניהם, אל לנו לשכוח את שאמרו חז"ל שאדם אינו יכול להעיד על בנו כיוון שהוא נוגע בדבר ושיקול דעתו אינו אתו. דין תורה זה תקף לגבי כולם על אף היותם גדולים בתורה. אנחנו קוראים לכל עם ישראל להצטרף לעצומה זו למען  המטרות הנעלות:                                                                                      א. מניעת השפלת הרבנות                                                                           ב. הפרדת קשרי רבנות ופוליטיקה                                                                          ג. למנוע השתלטות של משפחות שלמות על מוסד הרבנות                                                                           ד. לתת זכות שווה ואמתית לרבנים ראויים לכהן בתפקיד. כל מי שיש ביכולתו להשפיע על חברי הגוף הבוחר מוזמן לעשות זאת. צרפו את חתימתכם. שתפו בפייסבוק. קראו לחברים להצביע ולהשפיע. רק כך יש ביכולנו לשנות ולהפוך את הקערה [מלאת הג'ורה] על פיה.   ולחברי הגוף הבוחר אנו פונים קבלו את קריאת העם. ואל תשכחו את שאמרו חכמים 'אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בו'.     עזבו את השיקולים הפוליטייים וחשבו רק על טובת העם ועל כבוד הרבנות

                                                                                                                                              בתקווה לשינוי עם ישראל

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו