הסרת גן האירועים בבריכה מההצעה לאישור הארכה לשימושים חורגים

הסרת גן האירועים בבריכה מההצעה לאישור הארכה לשימושים חורגים

מספר חתימות

56
 
100  

לכבוד:

איתן ליברמן, יו"ר קיבוץ מעלה החמישה

מנהלת קיבוץ מעלה החמישה

הנדון: הסרת גן האירועים בבריכה מההצעה לאישור הארכה לשימושים חורגים

אנו, החתומים מטה, מתנגדים להאריך את השימושים החורגים עבור גן האירועים.

כפי שידוע לכם, גן האירועים מהווה מטרד רעש סביבתי מזה שנים רבות.

למרות תלונות חוזרות ונשנות בפני מנהלי הקיבוץ, לרבות הזמנת המשטרה באופן תכוף וניסיונות הדברות עם מפעיל גן האירועים, לא נמצא פתרון לסוגיה זו.

בחודשים האחרונים נאמר לנו באופן ברור שגן האירועים לא ימשיך לפעול ולהפתעתנו הרבה גילינו שהוא חמק ונוסף לרשימת ההצעה לאישור שימושים חורגים וזאת למרות שבאסיפת ההסבר אשר דנה בנושא תשלום שימושים חורגים הובהר שהתשלום הינו עבור שימושים באזור התעשיה.

מנהלי הקיבוץ לא כתבו, לא פרסמו ולא דיווחו באסיפה האחרונה על כוונתם להגיש בקשה להארכת השימוש בגן האירועים וזאת חרף פניות בלתי פוסקות אליהם והדברות עימם בנושא מפגע הרעש.

ידוע לנו שיש משמעות כלכלית להפסקת פעילות הגן, אך יחד עם זאת, ניתן לאתר פעילות עסקית אשר תואמת את השימוש המותר בתב"ע המאושרת.

נבקש להבהיר שמדובר במצב בלתי אפשרי בו חברים רבים נאלצים לסבול כמעט בכל ערב אשר מתקיים אירוע בגן ולצערנו לא ניתן כל מענה ממפעילי הגן חרף העובדה שמדובר בעברה על התקנות למניעת רעש.

בנוסף, נוכחנו לדעת שאין ביכולתו של הקיבוץ לאכוף את החוק, להבטיח ולמנוע את הפגיעה באיכות החיים שלנו.

לאור הרשום לעיל, אנו החברים החתומים מטה מבקשים להבטיח את איכות חיי תושבי וחברי הקיבוץ ומבקשים בזאת להסיר לאלתר מסדר היום את הבקשה לאישור הארכה לשימוש חורג בגן האירועים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/12/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
25/12/2021
העצומה נפתחה