אנו רוצים להקריב קורבן פסח

אנו רוצים להקריב קורבן פסח

מספר חתימות

35
 
1,000,000  
פורסם בתאריך: 10/03/2013
 

אנחנו יכולים להקריב הפסח השנה!

הוא מותר, באמת  הוא חובה – מצווה מין התורה.  התורה מתירה (מצווה) להביא קורבנות ציבוריות (פסח, תמיד וכו') אפילו בלי בית המקדש, אפילו כאשר רוב העם טמא מת. 

הדבר היחיד שמונע אותנו הוא רצון!

רצון פוליטי, חברתי, ורוחני .

הזמן הגיע להשמיע קולנו.  תיתן לאלה בראשיות לדעת:

 אנו רוצים גאלה, אנו רוצים להקריב הפסח!     

 

 We can bring the PesaH offering this year. 

 It is permitted according to Halakhah (Jewish Law).  In fact, it's a Mitswah – Commandment.  The Torah permits bringing offerings even without the Temple standing; it permits us to bring public offerings (PesaH, daily Tamid, and others) even when the majority of the Nation is in a state of impurity. 

 The only thing stopping us is WILL.

 Political, Social and Spiritual Will

It's time to make your voice heard.  Let those in positions of power and authority know:

We want REDEMPTION!!  We want to bring the QORBAN PESAH

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו