ירושלמים רוצים צהרונים בפורים

ירושלמים רוצים צהרונים בפורים

מספר חתימות

579
 
500  

גם השנה, כמו בכל שנה בפורים, יום הלימודים שלפני החג בו מתחפשים הילדים מסתיים מוקדם מהרגיל בשעה 12:00. אולם, הצהרונים אליהם הולכים ילדינו מתחילים בשעה הרגילה, כלומר בשעה 14:00. הפער הזה, בו לילדים שלנו אין מסגרת במשך שעתיים, מאלץ אותנו ההורים לצאת באמצע יום העבודה, לאסוף את הילדים לשעתיים ולהחזיר אותם לצהרון לאחר מכן. יוצא שעל ההורים לדאוג למסגרת לילדים ולהיעדר מהעבודה בשביל שעתיים בודדות, במקום שמינהל החינוך והחברה למתנ"סים יוודאו וידאגו לכך שהצהרונים יתחילו ביום חריג זה שעתיים מוקדם יותר.בנוסף, עוד לא ברור אם ביום רביעי יתקיימו לימודים במסגרת יום קייטנה.

התנהלות לא נכונה זו וחוסר ההיערכות מוקדמת מתווספת לקושי של ההורים בכך שחג של יום אחד הופך לחופשה של חצי שבוע, ללא פעילות הצהרונים מסיבות לא ברורות, וזאת בניגוד למתרחש בחגים אחרים, ובכך מאלצת את ההורים העובדים למצוא פתרונות שונים עבור ילדיהם.

אנו מבקשים את חתימתך ואת קולך אל מול מנהל חינוך ירושלים והחברה למתנ"סים, כדי שהללו יסדירו את הנושא כך שהצהרונים יחלו לפעול מוקדם יותר בשלישי ויפעילו קייטנה ברביעי כבר בפורים הקרוב, על מנת להקל עלינו ההורים. לצד הפתרונות המידיים, אני דורשות ודורשים שהנושא יילקח בחשבון במסגרת בניית התכניות וניסוח החוזים והמכרזים לקראת השנה הבאה כך שבפורים הבא, או בכל יום אחר בו יום הלימודים מסתיים מוקדם מהרגיל, הצהרונים יחלו לפעול מוקדם יותר בהתאם.   

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/02/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
13/02/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/02/2018
העצומה נפתחה