ביטול צורת ההעסקה הפוגענית של 'מורים מן החוץ' באקדמיה ומערכת החינוך

אין תמונה

מספר חתימות

1,495
 
2,000  
 
'הפורום להגנת ההשכלה הציבורית' קורא לכם להצטרף למחאה נגד אחד הגילויים הבולטים של העסקה פוגענית, מסחור והפרטה באקדמיה. חתמו על עצומה זו, שתועבר אל ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה והחינוך, אל השרים המופקדים על נושאים אלה בממשלה ואל חברי הכנסת.
אנו קוראים בעצומה זו לביטולה של צורת ההעסקה הפוגענית של 'מורים מן החוץ' ו'מורי קבלן' בכל מוסדות האקדמיה והחינוך.
מאחורי הכותרת 'מורים מן החוץ' באקדמיה מסתתרות כמה צורות העסקה פוגעניות של מרצים, שהמשותף לרובם הגדול הוא שרבים מהם היו יכולים להיקלט במעמד של מרצים בתקן מלא, אולם הם מועסקים ללא בטחון תעסוקתי וללא אופק להתפתחות אקדמית. במקור, התואר 'מורה מן החוץ' ניתן לבעל מקצוע, אשר עובד ומתפרנס מחוץ לאקדמיה, ומסייע להכשרה המעשית בדיסציפלינות אקדמיות מסוימות. כחלק ממסחור האקדמיה ואימוץ דפוסי ניהול המתמקדים בחסכון כספי על חשבון שיקולים אקדמיים, התרחבה העסקת 'מורים מן החוץ' (או 'עמיתי הוראה') לאין שיעור, והפכה לאחד העיוותים המרכזיים במערכת האקדמית.
במקום לקלוט חברי סגל במשרות תקניות, המאפשרות מחקר והוראה איכותיים, מוסדות וחוגים הנתונים במחנק כלכלי, כתוצאה ממדיניות הממשלה, מעסיקים מרצים במשרות חלקיות, ללא תנאים למחקר וזכויות סוציאליות הוגנות. מצב זה אינו מאפשר למורים 'מן החוץ' אלה להתרכז בהוראה ובמחקר, ומאלץ אותם לכלות את זמנם בהתרוצצות בין מוסדות שונים. הם טרודים כל העת גם במאבק להימנע מפיטורים בין סמסטר לסמסטר, שכן הם מתמנים לתקופה קצרה בלבד, ובמקרים רבים נתון המשך העסקתם לשרירות לב ולתנאי "תחרות" מלאכותית ובלתי הוגנת. למותר לציין כי תנאי העסקה אלה אינם מאפשרים ל'מורים מן החוץ' לשהות בקמפוס מעבר לזמן ההוראה בפועל ומונעים מהם בדרך זו הן נגישות לסטודנטים, והן השתלבות בקהילה האקדמית המקומית במוסד. בכך מקבל המונח 'מורה מן החוץ' משמעות עגומה נוספת.
באופן כללי, העסקת 'מורים מן החוץ' דומה להעסקה על ידי קבלן כוח-אדם: הגם שהמעסיק הוא המוסד האקדמי עצמו, מעמד המועסקים נחות בהרבה מזה של העובדים הרגילים והקבועים במוסד, הם ארעיים וחסרי בטחון, מופרדים ומודרים וללא חלק ונחלה באקדמיה. כמו העסקה באמצעות קבלן כוח-אדם או במיקור-חוץ (נוהג מגונה נוסף שרווח באוניברסיטאות, בעיקר בתחומי הניקיון והשמירה), העסקת 'מורים מן החוץ' מיועדת לחסוך בעלויות הכספיות למערכת, תוך התעלמות מן הנזק החברתי והאקדמי החמור שנגרם למרצים המועסקים כך, לסטודנטים המקבלים הכשרה אקדמית ירודה, למחקר ולקהילה האקדמית בכללותה.
מנגנון ניצול דומה להעסקת 'מורים מן החוץ', אך באמצעות מיקור-חוץ של ממש, אומץ גם בבתי הספר: מורים מועסקים דרך חברות זכייניות המפעילות תכניות לימודים, בעיקר בהעשרה בתחומים שונים. החברות הקבלניות (ובתי הספר, העיריות ומשרד החינוך המאפשרים את פעולתן) דנים את המורים להעסקה מחוץ לגדר ההסכמים הקיבוציים, לפיטורים חוזרים ולפגיעה בשכרם, כגון אי-תשלום עבור ימי החופשות בבתי-הספר (במהלך השנה ובקיץ), עבור שעות שמתבטלות וכן הלאה.
לפיכך, אנו תובעים את ביטול תופעת 'המורים מן החוץ'/'עמיתי ההוראה' במערכת האקדמית כאמצעי חסכון בעלויות ואת קליטת מרצים אלה כמרצים תקניים, כמו גם ביטול תופעת 'מורי הקבלן' בבתי ספר וקליטתם כמורים סדירים.
הדרישה לביטול תהליכי ההפרטה או דמויי-ההפרטה במערכת ההשכלה הגבוהה (ובמערכת החינוך בכלל) היא נדבך חשוב בדרישות 'הפורום להגנת ההשכלה הציבורית' מאז הקמתו ב-2007, וכעת היא משתלבת בדרישות אשר מעלה המחאה הציבורית ברחובות ובמאהלים, נגד ניצול ופגיעה בזכויות החברתיות הבסיסיות
20.9.11
בעוד ימים ספורים עצומה זו תישלח לראשי מערכת ההשכלה הגבוהה ומערכת החינוך. הזדרזו והוסיפו את חתימותיכם!
 

                                                                      28.9.11 ערב ראש השנה תשע"ב

                                    העצומה נסגרה ותועבר בצאת החג אל יעדיה. תודה לכל החותמים

                  שנה טובה, שנת צדק חברתי במערכת החינוך הגבוה והכללי ובחברה כולה!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/08/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
04/08/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
03/08/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
02/08/2011
העצומה נפתחה