תחבורה ציבורית בשבת

תחבורה ציבורית בשבת

מספר חתימות

105
 
500  

אנו, עידן, אלון, איתי וירין מכיתה י"ב בכפר סבא, התבקשנו במסגרת עבודה באזרחות לחקור בעיה הקיימת בישראל ולמצוא לה פתרון אפשרי. בחרנו לחקור את בעיית היעדר התחבורה הציבורית בשבת. אנו פונים אליכם בעצומה זו בכדי לעורר אצלכם מודעות לבעיית היעדר התחבורה הציבורית בשבת, וקוראים לכם לתמוך בפתרון שמצאנו לבעיה זו.

כתוצאה מהיעדר התחבורה הציבורית בשבת, ישנה פגיעה בזכות לחופש התנועה, בזכות לחופש מדת, בזכות לחופש העיסוק, ובזכות לרמת חיים נאותה של החילונים אשר מעוניינים להשתמש בתחבורה ציבורית בסופי שבוע וזאת נמנע מהם. 

היעדר תחבורה ציבורית בשבת אף מוביל להגדלת גודש התנועה בשבת וכן לפקקים עצומים המעכבים אנשים רבים בדרכם. עומסי התנועה והפקקים גורמים לזיהום אוויר ברמה רחבה וכתוצאה מכך להתחממות גלובלית.

עצומה זו קוראת להסרת האיסור על תחבורה ציבורית בשבת וליישומה בכל רחבי הארץ למעט ישובים בהם הרוב שומר שבת.

פתרון זה הינו המיטבי ביותר בשל כך שהוא מציע פתרון לחילונים המעוניינים בקיום מערך התחבורה הציבורית ומשיב להם את זכויותיהם, ועם זאת מתחשב גם בצד הדתי ומתחשב בזכויותיו. עם פתרון זה אין פגיעה בזכויות הדתיים- אין פגיעה בחופש הדת, ונפתרת ההתנגשות בין הדת למדינה- המדינה תתקיים באופן יותר יהודי דמוקרטי כפי שהוכרז עם הקמתה. בנוסף, פתרון זה אינו פוגע בחיי הדת וברגשותיהם של הציבור הדתי מכיוון שבערים הדתיות מערך התחבורה הציבורית בשבת לא יתקיים.

בעזרת חתימות רבות על עצומה זו, תתאפשר הפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות בעלי העניין, וכך נתקדם צעד משמעותי וחשוב למען המטרה- קיום מערך תחבורה ציבורית בשבת בערים נוספות, וכך יובאו למימוש זכויותיהם של אזרחי המדינה. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

05/02/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
25/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
25/01/2022
העצומה נפתחה