ב'חירום' לא ממשיכים כרגיל! עצומת מתמחים בפסיכולוגיה חינוכית

ב'חירום' לא ממשיכים כרגיל! עצומת מתמחים בפסיכולוגיה חינוכית

מספר חתימות

417
 
400  

ב'חירום' לא ממשיכים כרגיל - מתמחים מחוברים לשטח !!!

קריאה להכרה בתקופת ההכשרה בשגרת חירום הקורונה כתקופת התמחות מיוחדת, על התערבויותיה ומאפייניה הייחודיים

ימים לא פשוטים עוברים על כולנו עקב משבר הקורונה. זו תקופה של אי ודאות וקטיעת רצפים. אנו נדרשים לגמישות רבה יותר, העמקה מקצועית וכל זאת לצד ההתמודדות האישית, כל אחד ודאגותיו. ממש כמו שאמר מר גבי פרץ, הפסיכולוג הראשי במשרד הבריאות: "צו השעה הוא הנגשה של השירותים הפסיכולוגיים לכמה שיותר פונים". אנו כמתמחים בפסיכולוגיה חינוכית רואים שליחות בהגשמת מטרה זו.

אנו כמתמחים נענים לאתגר שבטיפול מרחוק, במתן מענים פרטניים ומערכתיים. בשם המטרה החשובה של הנגשת מעני השפ"ח לפונים נוספים, יצרנו סרטונים, מפגשים מקוונים, כתבנו מסמכים. כל זאת, מתוך קריאה מתמדת של צרכי המסגרות השונות והקהילה המקיפה אותן.

אם מתוקף מגבלות הריחוק ויישומן בהנחיות לפסיכולוגים, ואם בשל המאפיינים הייחודיים של מצב חירום, העשייה המקצועית השגרתית פסקה כמעט לחלוטין. התערבויות פרטניות, מערכתיות, טיפולים ואבחונים הופסקו או נדחו. כך גם לגבי השתלמויות, קורסים ובחינות התמחות.

עמידה בדרישות ההתמחות החינוכית ב-4 שנים הינה משימה קשה שמעטים המתמחים שמצליחים לעמוד בה בימים כתיקונם. כל שכן במהלך שנה זו בה המשק ומערכת החינוך הושבתו במשך חודשים ופועלים מאז במתכונת חירום המשתנה חדשות לבקרים.

בימים אלה מתרגלת מערכת החינוך לשגרת הקורונה. בזמנים אלו, תפקידנו בשטח גמיש ומשתנה ולא מאפשר עמידה בדרישות ההתמחות כפי שהן היום. אנו עסוקים, בתקופה קריטית זו, באיזון בין מענה לדרישות מהשטח, השלמת דרישות ההתמחות בד בבד עם התפתחות ולמידה מקצועית.

כקהילה מקצועית של מתמחים, מומחים ומדריכים אנו נדרשים לברר את זהותנו, את תפקידנו הייחודי כדי לקדם חיוניות וגאווה מקצועית ולא לקפוא על השמרים. לא ייתכן שהדרישות יישארו  מנותקות מהשדה, המורכב ממערכות דינאמיות ומשתנות ומחשיבה מקצועית עדכנית.

לאור האמור, אנו קוראים לחשיבה מחודשת והתאמה של דרישות ההתמחות לאור אתגריה של הפסיכולוגיה החינוכית בעת הזו ובפרט בתוך משבר הקורונה. אנו רואים לנכון להתאמץ וליצור התאמה מקסימלית בין דרישות ההתמחות, לבין העשייה המקצועית המתקיימת בשטח.

אנו דורשים: 

  • הכרה בתקופת הקורונה כתקופת התמחות מיוחדת. כלומר – התערבויות שלא התאפשר לבצען בתקופה זו יופחתו באופן דיפרנציאלי ביחס לסך הנדרש, באופן שיפוקח מקצועית על ידי מדריך ואחראי התמחות שפ"ח / מנהל.
  • התערבויות פסיכולוגיות פרטניות ומערכתיות שבוצעו במהלך תקופת החירום יוכרו במקום דרישות אחרות, בהתאם לאישור מדריך/ אחראי התמחות/ מנהל שפ"ח.
  • ההתאמות ייעשו באופן שקוף וגורף לכלל המתמחים שתקופת התמחותם נפגעה בשל הקורונה, ולא באופן פרטני שמוסיף עוד עומס בירוקרטי בתקופה מורכבת, לתהליך ארוך ומורכב ממילא.
  • גיבוש המענה לצרכי המתמחים בטווח הקצר והארוך, ייעשה תוך שיתוף הגורם היציג- ועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית.

        

לא מפקירים את ההתמחות- גם בשעת חירום.

                                                      על החתום,

                                         ועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית.

עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

31/07/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
30/07/2020
העצומה נפתחה