החלפת חשבון בנק וועד בית

אין תמונה

מספר חתימות

12
 
24  
פורסם בתאריך: 15/11/2023
 

באסיפת בעלי הדירות מיום 27.6.2023 החליטה אסיפת בעלי הדירות ברח' גובנוב 8,10,12 על מינוי מנהל חיצוני בבניין. ברוב קולות נבחר מר רפי ביהם ת.ז. 009161944 מיום 15 בנובמבר 2023. אני הח"מ מאשר/ת בחתימתי את החלטת פרוטקול האסיפה הנ"ל. לאור האמור על חשבון הבנק של וועד הבניין יהיו חתומים מנהל הבניין החדש רפי ביהם ונעמי גולן בעלת הדירה בדובנוב 12. הנ"ל יחליפו את גל צייגר ומנצ'ו ברמס המורשים לשעבר והם יתנתקו מהחשבון

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו