קריאה להבהרת מחויבות קופות החולים למערך הפסיכולוגיה עם ישום הרפורמה בברה"נ

קריאה להבהרת מחויבות קופות החולים למערך הפסיכולוגיה עם ישום הרפורמה בברה"נ

מספר חתימות

1,491
 
1,500  

 

הרפורמה בבריאות הנפש אושרה בחודש מאי 2012 וצפויה להיכנס לתוקף מלא בחודש יולי 2015. רפורמה זו הועברה באמצעות צו וללא הליך חקיקה מסודר המבהיר את גבולותיה ואת האופנים המדויקים בהם צפויות קופות החולים לקחת אחריות על מערך בריאות הנפש הציבורית. על אף ההשלכות מרחיקות הלכת של הרפורמה, חסרה שקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות, כך שאנו ניזונים מרסיסי אינפורמציה שאינם ודאיים. במכתב זה אנו מבקשים לפזר את העלטה בדבר עתידם של הפסיכולוגים והמתמחים בפסיכולוגיה כתוצאה מיישום הרפורמה. ככל הידוע לנו ובהתאם לפרסומים רשמיים, במסגרת השינויים הצפויים בימים שלאחר יישום הרפורמה משרד הבריאות מסרב להסדיר את התקינה של פסיכולוגים במערך הטיפולי. כמו כן, ישנה התעלמות מוחלטת מנושא הכשרתם של מתמחים בפסיכולוגיה על ידי קופות החולים. ההתמחות בפסיכולוגיה נמשכת ארבע שנים ומתבצעת ברובה במרפאות ובבתי חולים פסיכיאטריים ברחבי הארץ, הנמצאים כיום תחת אחריותו של משרד הבריאות. מערך ההכשרה מחייב, בין השאר, את הימצאותם במערכת של פסיכולוגים בדרגת מדריכים, שתפקידם להכשיר את המתמחים. בהעדר התייחסות ברורה לנושא הכשרת המתמחים ובהעדר התחייבות להמשך העסקתם של פסיכולוגים מדריכים, גורלה של ההתמחות בפסיכולוגיה נתון בסכנה. עד כה, ניסיונותינו לקבל מענה מסודר לשאלה כבדת משקל זו, זכו להתעלמות, או לכל היותר לאמירות מרגיעות שבעל פה. אי הבהירות הקיימת סביב נושא זה, כמו גם הקושי לקבל מסמכים ברורים בעניין, מותירים אותנו בעלטה ובדאגה עמוקה להמשך קיומו של טיפול פסיכולוגי איכותי במגזר הציבורי ולקיומו של מערך ההכשרה בפסיכולוגיה בימים שלאחר הרפורמה. מטרתה של עצומה זו להסדיר את מעמד הפסיכולוגים ואת תהליך התמחותם בימים שלאחר יישום הרפורמה, ולעגן את מחויבויותיהן של קופות החולים בנושא זה במסמכים רשמיים. לאור זאת, כסטודנטים, מתמחים ופסיכולוגים מומחים המודאגים לעתיד מערך בריאות הנפש הנבנה בימים אלו ולאיכותו, אנו מבקשים להבטיח באופן רשמי וברור את מחויבות קופות החולים לבניית מערך הכשרה מקצועי לפסיכולוגים העתידים לשרת את אוכלוסיית מדינת ישראל, ולוודא כי מקומם של פסיכולוגים בדרגות מקצועיות שונות במוסדות הציבוריים לבריאות הנפש יובטח בתקינה, בדומה לאופן שבו הוסדר מקומם של פסיכיאטרים במערך.

ועד המתמחים המשותף בפסיכולוגיה התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/02/2014
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
20/02/2014
העצומה השיגה 500 חתימות!
19/02/2014
העצומה נפתחה