סחר של מודם כבלים פרטי כמו בחו

סחר של מודם כבלים פרטי כמו בחו

מספר חתימות

25
 
500  
פורסם בתאריך: 26/12/2020
 

בישראל איין חופש בתשתית הוט בנושא של התקנה של מודם כבלים פרטי 

כמו שיש בחו"ל אנחנו הצרכנים הפרטיים כבולים לציוד של חברות הוט 

סלקום פרטנר וכך לא מתקיימת על פי החוק חופש בחירה ונמנעת התחרות

בבחירת ציוד קצה בניגוד לחוק ובחסות משרד התקשורת לצערנו הרב 

ביכולתנו לשנות את המצב העגום הזה אם נדרוש את זכותנו ממשרד 

התקשורת לקבוע לחברת הוט שתאפשר לצרכנים הפרטיים להתקין

מודם כבלים פרטי כפי שנכתב בשנת 2015 וזה לא קרה עד היום !

https://www.youtube.com/watch?v=b0fQ-QTx-aY&feature=emb_logo

בנוסף יש חובה על  HOT לפי החלטת ממשלה 371 מתאריך: 13.09.2020

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec371_2020

ובעקבות שונה החוק בוועדת הכלכלה ועבר בכנסת ומשרד התקשורת בוחר 

להסתיר האת המידע לרעת הצרכנים הפרטיים ללא כל בושה. 

בישראל התקן של חברת HOT כרגע הדוקסיס 3.0

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A1

בשונה מרוב החברות הכבלים בעולם שהתקן אצלם כבר דוקסיס 3.1

https://www.youtube.com/watch?v=xiGTToiO_6M

ובחלקם כבר קיים התקן דוקסיס 4.1 אך כרגע לא במדינת ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=Z03nilpbfWE

 כי משרד התקשורת מעכב זאת  לטובת חברת HOT למרות

 שחברת HOT חייבת לבצע שדרוג על פי החלטת ממשלה ותיקון החוק 

"רשת ה- HFC של הוט טלקום ש.מ"

https://he.wikipedia.org/wiki/HFC

רק אתם הצרכנים הפרטיים יכולים לשנות את המצב עגום הזה  שקיים שנים רבות

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו