דורשים אויר נקי לתושבי רחובות ותלמידי קרית החינוך

דורשים אויר נקי לתושבי רחובות ותלמידי קרית החינוך

מספר חתימות

52
 
1,000  

תושבי רחובות ותלמידי קרית החינוך "קציר" רוצים לנשום אוויר נקי

זיהום אוויר מכונה "הרוצח השקט". בשנת 2019 זיהום הסביבה גרם למותם בטרם עת של כ-9 מיליון בני אדם ברחבי העולם. בישראל, זיהום האוויר מוביל לתמותה מוקדמת של כ-2,500 אנשים בשנה. 

תושבי העיר רחובות ובאי קריית החינוך "קציר" סובלים מזיהום אוויר תעשייתי המזיק לבריאותם ולאיכות חייהם. וזאת, כפי שניתן ללמוד מדוחות פליטת מזהמים ודוחות איכות אוויר שנמדדו על ידי תחנת הניטור ברחובות.

הפגיעה העיקרית באיכות הסביבה מקורה בזיהום אוויר תעשייתי (94.59%) שנגרם על ידי מפעלים תעשייתיים- מפעל תנובה ומפעל יפאורה - תהליכי הייצור של המפעלים כוללים שריפת חומרי דלק המופקים מנפט ומפחם וגורמים ליצירת גזי חממה מזהמים הנפלטים לאוויר מארובות המפעלים.

גזי החממה כוללים חלקיקים נשימים מסוכנים ביותר משום שהם חודרים בקלות למערכת הנשימה וממנה למחזור הדם ופוגעים קשות במערכות חיוניות אלה.

למרות הפגיעה המתמשכת בזיהום האויר ובבריאותם של תושבי העיר רחובות, המשרד להגנת הסביבה ועיריית רחובות לא נוקטות פעולות אכיפה אפקטיביות כנגד המפעלים המזהמים ובכך מאפשרות להם להמשיך ולפגוע בכולנו.

לכל אדם עומדת זכות היסוד לחיות בסביבת חיים בריאה ולנשום אוויר נקי. המשרד להגנת הסביבה ועיריית רחובות מחויבות לאכוף את החוקים ולנקוט אמצעי ענישה מנהליים ופליליים כנגד המפעלים המזהמים, על מנת להגן על זכויות האדם של תושבי רחובות, על חייהם ובריאותם ולהבטיח להם תנאי מחיה נאותים ובכלל זאת, אויר נקי מזיהום.

אנו מבקשים מכם לחתום על העצומה במטרה להגביר את המודעות לפגיעה בבריאותם ובחייהם של תושבי העיר רחובות כתוצאה מזיהום האוויר התעשייתי. העצומה תעודד את תושבי העיר ותלמידי קריית החינוך "קציר" להצטרף למאבק כנגד המשרד להגנת הסביבה ועיריית רחובות ולחייב אותם להפעיל את סמכויותיהם הקבועות בחוק אויר נקי ולנקוט באמצעי אכיפה מנהליים ופליליים כנגד המפעלים המזהמים על מנת להרתיע אותם ולגרום להם לנקוט צעדים לצמצום זיהום האוויר.

תודה רבה על שיתוף הפעולה,

קורן בירון, טליה אשרם ואריאל כהן - תלמידי כיתה י"ב 5, קריית החינוך "קציר", רחובות

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/12/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
04/11/2023
העצומה נפתחה