פוליטיקה ראויה

פוליטיקה ראויה

מספר חתימות

962
 
100,000  

פוליטיקה ראויה

(בחסות התנועה לאיכות השלטון, וארגוני המחאה  CRIME MINISTER וקומי ישראל)

עם היציאה לבחירות רביעיות בתוך שנתיים, ועל מנת לבנות מחדש את אמון הציבור בנבחריו ולבסס התנהלות תוך שמירה על טוהר המידות למען מדינת ישראל, עתידה ומשטרה הדמוקרטי, אנו פונים בקריאה לכל המפלגות, קיימות וחדשות

להתחייב כלפינו, ציבור הבוחרים, על הסעיפים הבאים:

  1.  מגילת העצמאות תהיה נר לרגלינו.
  2.  נשמור על שיח פוליטי הגון ומכבד, ונימנע מכל צורה של הסתה ואפליה.
  3.  המועמדים מטעמנו יהיו אנשים ללא קלון, ושאינם נאשמים בעבירות פליליות.
  4.  לא נמליץ על מועמד לראש הממשלה שמואשם או שהורשע בפלילים, ולא נתמוך בו.
  5.  נשמור על הפרדת הרשויות, על עצמאות מערכת המשפט, ועל מעמד שומרי הסף, ובכלל זה הפרקליטות והיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה.
  6.  ננהג בשקיפות כלפי המצביעים לנו וכלפי כלל האזרחים.
  7.  נילחם בכל צורה של שחיתות שלטונית, ונדאג להקמת ועדות חקירה בעלות סמכויות נרחבות בכל מקרה של חשד לשחיתות.

עם החתימות שנאספות כאן מהאזרחים נפנה למפלגות מכל הקשת הפוליטית ונבקשן לשלוח לנו הסכמתן לסעיפי עצומה זו. נפרסם כאן שמות המפלגות המתחייבות.

היזמים ופרטי קשר: לוי וינר, טלפון: 052-3827898 דואר אלקטרוני:[email protected]

עינת ארליך, נעמה ברבי, יעל טראו, ורד בוקעי, רלי גבע, הוד השרון, צפי שומר, הרצליה. 

עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

13/01/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
12/01/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
12/01/2021
העצומה נפתחה