העצומה שחיפשת נמצאת בכתובת: www.PollardNow.org

העצומה שחיפשת נמצאת בכתובת: www.PollardNow.org

מספר חתימות

16,345
 
100,000  

העצומה למען פולארד שחיפשת נמצאת בכתובת: www.PollardNow.org

 

 

לכבוד

מר ברק אובאמה

נשיא ארה"ב של אמריקה

 שלום וברכה

הנדון: בקשה לשחרורו של  יונתן פולארד

אנו תלמידי בתי ספר התיכוניים במדינת ישראל, חברי תנועות נוער ואנשים שהנושא יקר ללבם, מתכבדים לפנות אליכם בבקשה לקצוב את ענשו של יונתן פולארד ולהוציאו לחופשי.

מר פולארד עבר על החוק ושילם על כך מחיר. הוא 25 שנים בכלא.

ככל הידוע לנו , אנשים שעשו מעשים דומים, השתחררו אחרי זמן קצר.

כבוד הנשיא: הובלתם מהלך  משמעותי של פירוק כלא גואנטנמו ושחרור עצירים רבים. כך גם ראוי לכל  הפחות לעשות עם פולארד, שלא ניסה כלל לפגוע בארה"ב של אמריקה.

כאדם שהיושר והצדק וערכי השיווין חשובים בעיניו, אנו מבקשים שתעשו  כן גם עם פולארד.

אנו פונים בצורה עצמאית, אחרי שקיבלנו את אישור ממשלת ישראל לפנות אליכם.

בכבוד רב ובהוקרה

To:

Mr. Barack Obama

President of the United States

Dear Mr. President,

Re:       Request for release of Jonathan Pollard

We, the high school students of the State of Israel, members of youth movements, and people for whom the subject is dear to their hearts,, respectfully appeal to you with a request to reduce Jonathan Pollard's sentence and let him go free.

Mr. Pollard broke the law and paid the price for it.  He has been imprisoned for 25 years.

As far as we can tell, people who have committed similar crimes have been let free after a short period of time.

Mr. President, you have begun a significant process leading to the closing of the Guantanamo detention facility and setting many prisoners free.  It would be fitting to do the same for Mr. Pollard, who did not attempt at all to harm the United States of America.

As a man to whom integrity, justice and equality are important values, we ask that you act as such with Mr. Pollard.

We appeal to you, independently, after receipt of authorization from the Israeli government to do so.

With great respect and appreciation,

ציר הזמן של העצומה

12/12/2010
העצומה השיגה 15,000 חתימות!
24/10/2010
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
20/10/2010
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
18/10/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/10/2010
העצומה נפתחה