פלוריסטם - מנהלי החברה אנא גבו וקיימו הבטחותיכם למשקיעים

אין תמונה

מספר חתימות

57
 
100  

אנו המשקיעים הוותיקים בחברת פלוריסטם, מבקשים ממנהלי החברה מר יקי ינאי ומר זמי אברמן :

1. השקיעו מאמצים נוספים בכל דרך אפשרית למתן ערך למנייה ועצירת ההתדרדרות שחלה בשנים האחרונות

    וגרמה לנו הפסדי עתק.

2. מנהלי החברה ועובדיה הבכירים הביעו אמון במניה גם דרך רכישות עצמיות ולא רק בהפחתת שכר סמלית.

    (תנו למשקיעים הרגשת בטחון, שאינם מממנים חלום חסר סיכוי)

3. החזירו את המניות והאופציות שחילקתם לעצמכם (ללא הוכחת הצלחה) חזרה לציבור המשקיעים ובמקומן      קבלו אופציות בשער מימוש של 20 $.

4. וותרו על הכנסה, וקקבלו שכר המתאים לחברת הזנק קצרה במזומנים, עד אשר תביאו מקורות הכנסה          ממסחור המוצרים (פעילות עסקית ולא גיוסי הון)

5. מנו ועדת איתור לבחירת יושב ראש פעיל.

6. התאמצו יותר וזרזו מימוש ציוני הדרך שנקבתם בפגישות משקיעים, אשר עד כה לא נראים באופק.

7. תנו לנו יותר שקיפות לעניין הקשרים שפורסמו עם שותפים פוטנציאלים ושטרם מומשו, מה מתפתח ומדוע      הדברים תקועים.

8. קדמו יחסי ציבור באופן חזק יותר ולהשקיע מאמצים בקבלת סיקור חיובי ע"י גורמים מתאימים בחו"ל

9. קיימו הבטחה לעמידה איתנה מול השורטיסטים.

10. בחנו כדאיות השארות בבורסה המקומית.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

15/08/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
14/08/2019
העצומה נפתחה