התנגדות - תוכנית מס' 507-0299321 - ת

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 125 חתימות.

אנו החתומים מטה, תושבי שכונת כוכב הצפון ת"א – יפו, מביעים בחתימתנו זו, 

את התנגדותנו הנחרצת, לשינוי תוכנית הבנייה שהוגשה לוועדה המחוזית בתחילת פברואר 21, 

בגוש 7186, חלקה 26, מגרש המוגדר כ - "מגרש מיוחד (ציבורי)" .   

התוכנית הנ"ל, המשנה מבנה של 3 קומות לרווחת הציבור לבניין בין 10 קומות, 8 מהן מעל הקרקע, 

ובו קומת קרקע מסחרית, 2 קומות מרתף לשימושי ספורט וכד' ו – 59 דירות.

החמור מכל הוא שאין כלל חניות בבניין!!!

אישור התוכנית, ראשונה מסוגה בתל אביב והמהווה ניסוי עירוני, תפגע אנושות באיכות החיים והסביבה 

של דיירי השכונה ותפגום, בהסדרי התנועה, החניה, הבטיחות והנגישות של דיירי השכונה בכלל,  

ובאי בית הספר הסמוך - בפרט. 

אנו קוראים בזאת לאי אישורה / ביטולה של התוכנית, למניעת "בכיה לדורות". 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/04/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/04/2021
העצומה נפתחה