הפסקת פינוי האשפה בשעות הלילה בתל אביב

אין תמונה

מספר חתימות

134
 
10,000  

מדי לילה, בין השעות 4:00 ל-5:00 לפנות בוקר, עוברות ברחובות תל אביב משאיות פינוי אשפה, וברעש חריג ולא-מידתי אוספות את הזבל במשך דקות ארוכות. מדי לילה מתעוררים בבהלה רבבות מתושבי העיר בשל הרעש האדיר שפינוי האשפה מקים, ומתקשים לחזור לישון. כראיה לכך שהרעש שמקימות משאיות הזבל הוא חריג בעוצמתו, יצויין כי גם כאשר המשאית נמצאת כבר בקצהו השני של הרחוב, עדיין קולה נשמע בעוצמה ומפריע למנוחת התושבים.

מובן כי פינוי האשפה בשעות בהן לא מתקיימת תנועה ברחובות היא הכרח, בשל הרחובות הצפופים והעמוסים של העיר, ובשל הצורך להמנע מיצירת פקקים נוספים בשעות העומס. עם זאת, ההחלטה לקיים את הפינוי בשעות הקטנות ביותר של הלילה נראית תמוהה, שכן מדובר במפגע רעש חריג אשר פוגע באופן אנוש באיכות החיים של רבים מתושבי העיר. ההחלטה לפנות את האשפה באמצעים כה רועשים בשעות הלילה נראית תמוהה אף יותר נוכח ס'2 לחוק מניעת מפגעים (התשכ"א-1961) הקובע כי "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים". נוסף על כך, ס'6 לתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש) (התשנ"ג-1992) קובע כי "לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר, באזור מגורים, בין השעות 22.00 ל-6.00 למחרת ובימי מנוחה, לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש".  נראה כי עיריית תל אביב בוחרת להתעלם מהחוק האוסר על ביצוע פעולת פינוי האשפה (המקימה רעש אדיר) במהלך שעות הלילה, ובכך גורמת סבל לרבים מתושביה. 

פינוי מכלי האשפה בשעות הלילה מדיר שינה מעיני תושבים רבים (שרבים מהם מתארים כי לא הצליחו לישון לילה אחד ברציפות במשך שנים, או להתעורר ללא כאב-ראש), ולדבר יש השלכות חמורות על בריאותם הנפשית והפיזית, ועל יכולתם לתפקד בשעות היום. תושבים רבים מתקשים להמשיך לנהל את שגרת יומם לאור הפגיעה החמורה הזאת באיכות השינה, שמשליכה באופן ישיר על איכות החיים בעיר. תושבי תל אביב משלמים ארנונה לעירייה על מנת שזאת תדאג לאיכות החיים שלהם. ואולם נדמה כי ביחס לפינוי האשפה, העירייה בוחרת להתעלם מצרכי התושבים, שאיכות חייהם נפגעת באופן אנוש, ועורכת איזון בלתי-מידתי בין איכות החיים של התושבים לבין הרצון למנוע עומסי תנועה במהלך שעות היום.

ברור כי אין אפשרות לפנות את האשפה במהלך שעות העומס, אך אנו דורשים מהעירייה למצוא פתרון מידתי יותר מזה הננקט היום, ולבחור באמצעי שפגיעתו בשלוותם, במנוחתם, בבריאותם ובאיכות חייהם של תושביה פחותה. פתרון אפשרי המוצע על ידינו הוא שינוי שעת פינוי האשפה לשעות הערב המאוחרות (בין 20:00-22:00), שעות בהן התנועה ברחובות דלילה, אך מרבית מתושבי העיר אינם ישנים עדיין. פינוי אשפה בשעות אלה יפגע פחות בחייהם של התושבים, ואף יעלה בקנה אחד עם דרישות החוק האוסרות על הקמת רעש ופינוי אשפה בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/01/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
30/12/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
30/12/2020
העצומה נפתחה