דרישה לקיום לימודים ומבחנים מעשיים בחוג לפיזיותרפיה

אין תמונה

מספר חתימות

108
 
400  

תאריך: תאריך שליחת המכתב

לכבוד:

הגב׳ מיכל נוימן

מ״מ מנכ״ל מל״ג/ות״ת

ירושלים

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור לימודים מעשיים בחוג לפיזיותרפיה בזמן הסגר שנה״ל תשפ״א

אנו, הח״מ, סטודנטים לתואר ראשון בחוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל מבקשים מהמל״ג לאשר למוסדות הלימוד שלנו לקיים שיעורים ובחינות מעשיים בזמן הסגר כמו במוסדות אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון.

בתור דור העתיד של עובדי מערכת הבריאות בישראל, אנו מודעים לחשיבות שמירה על הוראות התו הסגול, הן לצורך שמירה על בריאותנו ובריאות הסגל האקדמי והקליני והן להוות דוגמה אישית לשמירה על בריאות הציבור. על כן, אנו מתחייבים, כמו שנהגנו עד כה, ללמוד ולהיבחן בקפסולות ובזוגות קבועים, למדוד חום בכל יום, מילוי הצהרת בריאות, עטיית מסיכה לאורך כל זמן שהייתנו מחוץ לביתנו.

אנו מודאגים מהעתיד האקדמי והמקצועי שלנו משום שהתואר כולו מובנה כך שעיכוב בקורס מסוים יגרור עיכוב בקורסים נוספים ואפילו, חס וחלילה, בהתנסויות הקליניות. אנו להוטים להמשיך בלימודים המעשיים באופן מיידי על מנת שלא נעוכב ונוכל לתרום מהידע שאנו צוברים לטובת הציבור הרחב.

הובא לידיעתנו שבמוסדות אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון הלימודים והמבחנים המעשיים מתקיימים כרגיל וזאת משום שהחוגים במוסדות הנ״ל משויכים לבית חולים ושם מתקיימים הלימודים המעשיים. מצב זה מהווה פגיעה קשה בסטודנטים שלומדים במוסדות שאינם משויכים לבתי חולים וגורם לנו ״להישאר מאחור״ מול שאר הסטודנטים לפיזיותרפיה. ניתן לומר שהסדר זה מהווה פגיעה בזכות שלנו לשוויון הזדמנויות לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

אומנם המאמץ הלאומי הוא לבלום את מגפת הקורונה וסיכון ההדבקה הוא גדול בכיתות סגורות, אך אנו והסגל של החוגים נעשה כל מעשה על מנת להפחית את הסיכון להדבקה. כל זאת מתוך דאגה לעתידנו האקדמי והמקצועי וכן מתוך רצון להשתלב במערכת הבריאות ללא עיכובים.

בכבוד רב

סטודנטים בחוג לפיזיותרפיה

המכללה האקדמית צפת

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת אריאל

ציר הזמן של העצומה

19/01/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
14/01/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
12/01/2021
העצומה נפתחה