פוספטים זה העסק של כולנו!

פוספטים זה העסק של כולנו!

מספר חתימות

416
 
3,600  

פוספטים זה העסק של כולנו!

אזרחי ישראל דורשים בחינה מחודשת של משק הפוספטים ההרסני

בימים אלה מונחת על שולחן הממשלה תכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה של חומרים לבנייה וסלילה חומרים לתעשייה – שעיקרה המשך כריית  פוספטים הרסנית בנגב.

התכנית המתמקדת במשק הפוספט, סימנה אתר אחד ויחיד לכרייה עתידית - 'זהר דרום' (הכולל את 'שדה בריר' בתוכו), הממוקם במרכזה של רצועה אנושית בין העיר ערד ליישוב העירוני כסיפה ובסמוך לבסיסי צה"ל.

אתר זה נבחר  חרף התנגדות נחרצת של משרד הבריאות לאורך כל תהליך התכנון, ומבלי שנלקחו בחשבון חלופות לכרייה (ייבוא פוספט/ השבת זרחן מפסולת אנושית),  ועל סמך מסד נתונים חלקי ביותר.

קידום התכנית באתר 'זהר דרום' יוביל בהכרח לעלייה חמורה בתחלואה ובתמותה בקרב 55,000 תושבי האזור (ועוד 10,000 חיילי צה"ל), יימנע פיתוח ובנייה עתידית באתר, ייפגע בפיתוח התיירותי באזור הנגב המזרחי, ויוביל לפינוי כפוי של כ-10,000 תושבים מבתיהם.

תעשיית הפוספטים  - האחראית על 80% מהפסולת התעשייתית בישראל, הוכחה כמזהמת ביותר את האוויר, הקרקע והמים, פוגעת בבריאות, וגורמת לנזקים סביבתיים בלתי הפיכים. אישור הכרייה בערד יוביל להמשך ההרס והפגיעה.

אנו, אזרחי ישראל דורשים משרת האנרגיה ומהשרה להגנת הסביבה:

  • ביטול החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום 1.12.2015
  • החרגת החומרים לתעשייה מתמ"א 14ב’
  • מינוי צוות שאינו תלוי בתעשיית הפוספטים לבחינה מחודשת של משק הפוספט באופן מיידי

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/10/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/10/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
21/10/2021
העצומה נפתחה