כינוס האספה הכללית שבוטלה -מרחבי דוד

 כינוס האספה הכללית שבוטלה -מרחבי דוד

מספר חתימות

50
 
120  

בס"ד כ"ו תשרי תשפ"א

לכבוד ועד הישובמרחבי דוד – בת עין ב'

אנו, כתושבי הישוב, הופתענו ונדהמנו מהודעת המזכירות על ביטול האספה הכללית שתוכננה להיום.

למרות דברי רשם האגודות, כי מוצע שלא לקיים אספות כלליות, אין נכון לקיים את ההצעה הזו אצלנו מהסיבות הבאות:

א. בפועל, כידוע לכם היטב, החיים בישוב מתנהלים כמעט כרגיל, כולל תפילות, הקפות (גם משותפות) ועוד ועוד.

ב. ניתן לקיים אספה במרחב פתוח עם מרווחים נדרשים.

ג. זו תקופה שיש בישוב תסיסה, חוסר אמון וחוסר תקשורת בריאה בין מספר תושבים הולך וגדל לבין הוועד, שאספה כללית הוא המקום המתבקש והנכון לברר אותם.

ד. התסיסה הנ"ל באה לידי ביטוי גם בחתימה על מסמך דרישה לכינוס אספה, אשר נדחה על ידכם שלא בצדק.

ה. תקופת הכהונה של הוועד עברה זה מכבר, ולמרות הארכות טכניות של רשם האגודות, לשם הבראת המצב החברתי בישוב וחידוש האמון בין התושבים לבין הועד, ראוי להיערך לבחירות לוועד בהקדם.

ו. בנוסף לכל הנ"ל, ביטול האספה בהודעה של הרגע האחרון (יום לפני), יוצרת טעם רע של התנהלות לא תקינה.

בשל כל הנ"ל, אנחנו דורשים כי תודיעו על כינוס האספה הכללית שבוטלה בהקדם האפשרי, לא יאוחר משבוע מהיום.

על החתום (חתימה אינטרנטית):

העתק:הרב ניר קדוש, רב הישובהרב גדעון פרל, הבורר המוסכם בישוב

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

18/10/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
18/10/2020
העצומה נפתחה