הקמת גוף ביקורת חיצוני על פעילות משרד הרווחה

הקמת גוף ביקורת חיצוני על פעילות משרד הרווחה

מספר חתימות

1,555
 
2,000  

עצומה

להקמת מערך ביקורת חיצוני, עצמאי ובלתי תלוי שיפקח על פעילות משרד הרווחה

כ-75,000 ילדים חיים מחוץ לבית. רובם הוצאו בכפיה ע"י משרד הרווחה. ילדים רבים מנותקים ממשפחותיהם רק משום היותן משפחות עניות ומעוטות יכולת.כ-500 פנימיות קיימות במדינת ישראל, דבר שאין לו אח ורע באף מדינה בעולם המערבי.עלות ממוצעת של החזקת ילד בפנימייה עולה לך, למשלם המיסים כ-10,000 ש"ח בחודש. עלות זו גבוהה פי 3 עד 4 מעלות החזקתו בקהילה. במקום להקצות את המשאבים האדירים הללו לעזרה למשפחות במסגרת הקהילה, מדינת ישראל מעדיפה להוציא ילדים מן הבית ולייעד את הכסף לתפעול הפנימיות.

אנשים רבים שואלים איזה אינטרס יש לעובדים סוציאליים להוציא ילדים מהבית ללא סיבה?האינטרס הוא כלכלי ופוליטי. כל ילד שמוצא מחוץ לבית מפרנס תעשיה שלמה של פקידי סעד, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, מרכזי "טיפול" למיניהם, צוותי פנימיות, קבלני משנה שעובדים עם פנימיות, צוותי אומנה, אנשי מנהלה, מכוני אבחון למיניהם כולל אבחוני מסוגלות הורית, צוותי מרכזי חירום, משכורות לעמותות פרטיות שעוסקות בהשמה חוץ ביתית, משכורות למשפחות קלט ועוד.

בזבוז של 5 מיליארד ש"ח מכספי משלם המיסים

התוצאה – רוב רובו של תקציב משרד הרווחה, כ- 5 מיליארד ש"ח בשנה מוקצה להשמה חוץ ביתית של ילדים. בכספך, משלם/ת מיסים, משתמשים להרס ילדים ומשפחות.

 מסתירים מאיתנו, כדי שלא נדע ולא נמחה

בתי המשפט לעניני משפחה ונוער מתנהלים בדלתיים סגורות, בחשאיות מכוונת, והחלטות השופטים מתקבלות ברובן באופן שרירותי ועיוור עפ"י המלצת פקידת הסעד. הדלתיים הסגורות מונעות מן התקשורת פיקוח ציבורי על המתחולל מאחורי כתלי בתי הדין הללו.המשפחות העניות, שלרובן אין כסף לייצוג משפטי עומדות חסרות אונים מול הברית בין פקידי הסעד לשופטי נוער וכל שנותר בידן הוא לקבל את רוע הגזירה בה הוחלט לקחת להן את הילדים ולהוציאם לפנימיות ובתי אומנה.למרות שמדובר בתחום העוסק בדיני נפשות, לא קיימים קריטריונים ברורים להוצאת ילד מהבית. יתרה מכך, לא קיים כיום כל מנגנון בקורת ופיקוח על פעילות משרד הרווחה, הבודק  את תהליך קבלת ההחלטות של העובדים הסוציאליים בדבר הוצאת ילד מהבית. לפיכך, אין למשפחות הללו, מהן נלקחו הילדים כתובת להלין על עוולות שנעשו להן, תוך הפרה בוטה של זכויות הילדים וזכויות אדם.משרד הרווחה מתיימר לספק כתובת לתלונות הציבור בעוד הוא עצמו פועל כדי להשתיק ביקורת שכזו מצד הורים, פעילים ותקשורת, משום שברור כי קיים כאן ניגוד אינטרסים שהרי החתול שומר על השמנת. תלונות אזרחים נגנזות ע"י עובדי הרווחה ואין דין ואין דיין.היום זה קרה לשכן או לחבר שלכם, מחר זה יכול לקרות גם לכם. הסתבכות עם גורמי הרווחה שלא לצורך עלולה לעלות לכם בהוצאת ילדיכם מהבית בניגוד לצדק חברתי בסיסי ותוך הפרת זכויות אדם.

אנו דורשים להקים גוף בקורת חיצוני ובלתי תלוי שיפקח באופן שוטף על פעילותם של עובדי הרווחה וישמש כתובת לתלונות הציבור בדבר מחדלים שנעשו הן למשפחות והן לילדים. הגוף יהיה מורכב מאנשי מקצוע אובייקטיבים שאין להם קשר למשרד הרווחה ושאינם קשורים למערכת המשפט בעבר או בהווה.הפרת זכויות אדם נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. אנא חיתמו על עצומה זו הקוראת להקמת מערך בקורת חיצוני ובלתי תלוי למען עתיד הילדים והמשפחות במדינת ישראל.

הרהורים על משפחה וילדים

 

ציר הזמן של העצומה

14/09/2009
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
24/06/2009
העצומה השיגה 500 חתימות!
18/05/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/05/2009
העצומה נפתחה